• <
gryfia_70lat

Konferencja szefów nadbałtyckich służb granicznych

26.11.2015 06:18 Źródło: własne
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Konferencja szefów nadbałtyckich służb granicznych

Partnerzy portalu

Konferencja szefów nadbałtyckich służb granicznych - GospodarkaMorska.pl

Kontradmirał SG Piotr Stocki, komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej reprezentował polską Straż Graniczną w XVIII Konferencji Szefów Służb w ramach Współpracy Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region Border Control Cooperation), która zakończyła się w środę na Litwie. Towarzyszył mu kmdr por. SG Bartosz Rutkiewicz, naczelnik Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej MOSG.

Konferencja zamknęła roczne przewodnictwo Straży Granicznej Litwy w BSRBCC. W spotkaniu trwającym od 23 do 25 listopada w Wilnie uczestniczyli przedstawiciele służb granicznych państw członkowskich BSRBCC. Szefowie służb granicznych podsumowali przedsięwzięcia zrealizowane w ramach litewskiego przewodnictwa, w czasie którego organizowane były m.in. wspólne seminaria, operacje morskie, warsztaty i treningi. Omówili również zadania oraz kierunki rozwoju na rok przyszły. Jednym z wiodących tematów była obecna sytuacja migracyjna w Europie przedstawiona z perspektywy krajów członkowskich BSRBCC, głównie Niemiec i krajów skandynawskich.

W trakcie konferencji nastąpiło oficjalne przekazanie przewodnictwa w BSRBCC Łotwie, która będzie koordynować współpracę służb granicznych w 2016 r.

Współpraca służb granicznych państw nadbałtyckich koncentruje się na granicach i obszarach morskich. Jej celem jest skuteczniejsze zapewnienie bezpieczeństwa granic, lepsze przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości transgranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnej migracji, przemytu towarów, jak również naruszeń przepisów na obszarach morskich.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.