• <

14 Bałtyckie Targi Militarne BALT MILITARY EXPO. 20-22 czerwca 2016

22.02.2016 09:48 Źródło: Patronat GospodarkaMorska.pl
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo 14 Bałtyckie Targi Militarne BALT MILITARY EXPO. 20-22 czerwca 2016

Partnerzy portalu

14 Bałtyckie Targi Militarne BALT MILITARY EXPO. 20-22 czerwca 2016 - GospodarkaMorska.pl

W dniach 20-22 czerwca 2016 odbędą się w Gdańsku XIV Bałtyckie Targi Militarne BALT-MILITARY-EXPO. Targom towarzyszą Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON i Międzynarodowa Konferencja oraz Wystawa Ratownictwa Medycznego RESCUE EXPO. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem sprawuje Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz a Przewodniczącym Rady Programowej jest Pan Bartosz Kownacki Sekretarz Stanu w  MON.

Targi Balt-Military-Expo dedykowane są Marynarce Wojennej RP,  Wojskom Specjalnym, służbom zabezpieczenia logistycznego Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz służbom ratowniczym. Ich wysoki poziom merytoryczny potwierdza zgromadzona na targach wysoce specjalistyczna oferta targowa jak również program imprez towarzyszących, przygotowany z myślą o bieżących i perspektywicznych potrzebach modernizacyjnych poszczególnych formacji. Ekspozycję wystawienniczą dopełniać będą liczne spotkania biznesowe, konferencje, prezentacje i pokazy, łącząc myśl techniczną  z doświadczeniami wykonawców, producentów i użytkowników. Targi odbywają się w ścisłej współpracy z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz  Inspektoratem Marynarki Wojennej.
   
Bałtyckie Targi Militarne to ceniona w sferach profesjonalistów platforma spotkań i wymiany poglądów między twórcami techniki obronnej i jej użytkownikami. Stąd obecność na targach zarówno kadry dowódczej jak i korpusu oficerskiego Wojska Polskiego oraz formacji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Dzięki wysokiej pozycji targów w międzynarodowym kalendarzu wystawienniczym w branży obronności na BALT-MILITARY-EXPO gościmy licznych wysokiej rangi przedstawicieli zagranicznych. Również w tym roku targi odwiedzą m.in. delegacje szczebla  ministerialnego z całego świata oraz attaché wojskowi akredytowani w Polsce.

Na szczególną uwagę zasługuje towarzysząca targom Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” NATCON,  która  jest efektem współpracy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademii Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

Priorytetową tematyką Konferencji są rozwiązania z obszaru wojskowej techniki morskiej oraz bezpieczeństwa na morzu i wybrzeżu w portach i obiektach infrastruktury krytycznej, a także w zakresie ratownictwa morskiego. Tematyka ta wpisuje się w Strategię Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie priorytetowych kierunków badań w Resorcie Obrony Narodowej na lata 2013-2022.

Celem Konferencji jest budowa międzynarodowej, regionalnej platformy wymiany wiedzy między przyszłymi użytkownikami, przemysłem i instytucjami naukowo-badawczymi krajów nadbałtyckich.

Targom BALT-MILITARY-EXPO 2016 towarzyszy już po raz trzeci Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Ratownictwa Medycznego RESCUE EXPO 2016. Celem tego projektu jest prezentacja najnowszych trendów i standardów postępowania podczas prowadzenia działań w ratownictwie i medycynie ratunkowej. To forum umożliwiające wymianę wiedzy, doświadczeń i oczekiwań pomiędzy środowiskiem naukowym, producentami, dostawcami i użytkownikami sprzętu. Konferencja realizowana jest w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Zawodowym Ratowników Medycznych. Tematem przewodnim RESCUE EXPO 2016 jest „Współdziałanie  w ratownictwie i medycynie ratunkowej”. To impreza dedykowana wszystkim podmiotom działającym w sferze Ratownictwa Medycznego: Centrom Powiadamiania Ratunkowego, Zespołom Ratownictwa Medycznego, Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, Państwowej Straży Pożarnej i Szpitalnym Oddziałom Ratunkowym.

Swoją premierę na  targach będzie miała  wystawa Bezzałogowych Systemów Morskich Powietrznych Lądowych USEALS. To odpowiedź na postępującą robotyzację otaczającego nas świata, obejmującą zarówno przestrzeń cywilną, jak i współczesne pole walki. Postęp technologiczny umożliwia tworzenie robotów funkcjonujących we wszystkich trzech żywiołach: na i w morzu, w powietrzu i na ziemi. Każdy z tych żywiołów stawia osobne wymagania, które stanowią wyzwanie dla twórców  i użytkowników. W ramach wystawy najnowszych rozwiązań technologicznych zostaną zaprezentowane roboty morskie, powietrzne i lądowe – Unmanned Sea Air Land Systems Exhibition (USEALS).

Program targowy to również widowiskowe pokazy działań antyterrorystycznych i ratowniczych na wodach Portu Gdyńskiego. Ich celem jest: szkolenie, doskonalenie i zgrywanie współdziałania elementów  lotniczych i morskich służb siłowych oraz ratowniczych biorących udział w rozwiązaniu sytuacji, będących skutkiem aktu terrorystycznego na morzu.

Najlepsze oferty zaprezentowane na targach zostaną nagrodzone GRAND PRIX im. kontradmirała Xawerego Czernickiego oraz Bursztynowymi Medalionami Targów. Swoje nagrody przyznają również: Minister Obrony Narodowej, Inspektor Marynarki Wojennej, Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej oraz Zarząd Główny Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych.

Targi otwarte dla zwiedzających:
20-21 czerwca (poniedziałek-wtorek)  godz. 10.00-17.00
22 czerwca (środa), godz. 10.00-16.00

Więcej informacji:  www.baltmilitary.pl

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.