• <
gryfia_70lat

Infrastruktura portowa w Mrzeżynie i Niechorzu już po modernizacji. Co się zmieniło?

AK

01.04.2022 14:38 Źródło: Ministerstwo Infrastuktury
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Infrastruktura portowa w Mrzeżynie i Niechorzu już po modernizacji. Co się zmieniło?

Partnerzy portalu

Infrastruktura portowa w Mrzeżynie i Niechorzu już po modernizacji. Co się zmieniło? - GospodarkaMorska.pl

Falochron wschodni w Mrzeżynie oraz pomost rybacki nr 1 w Niechorzu zostały przebudowane. 1 kwietnia 2022 r. oddano je do użytku po modernizacji. Inwestycje były realizowane przez Urząd Morski w Szczecinie w ramach projektu UE „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”.

– Obok portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej wzdłuż całego polskiego wybrzeża funkcjonują także mniejsze, regionalne porty, jak te Mrzeżynie i Niechorzu. Poprawa jakości ich infrastruktury jest inwestycją w przyszłość lokalnych społeczności Pomorza – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Falochron w Mrzeżynie

W ramach przebudowy mrzeżyńskiego falochronu wschodniego podniesiono rzędną nadbudowy oraz parapetu falochronu, wykonano remont oczepu żelbetowego, obustronną palisadę ze stalowej ścianki szczelnej na całej długości falochronu, narzut kamienny wzdłuż całej długości falochronu (od strony zewnętrznej), nową instalację elektryczną, zasilającą światło nawigacyjne oraz oświetlenie falochronu, a także wyposażono obiekt w barierki ochronne wzdłuż krawędzi falochronu, od strony kanału portowego.

Przebudowano również wschodnie umocnienie brzegowe: podniesiono nadbudowę oraz przylegającą nawierzchnię, wykonano remont oczepu żelbetowego, palisadę ze stalowej ścianki szczelnej na całej długości umocnienia, nową instalację elektryczną oraz oświetlenie umocnienia. Obiekt wyposażono w urządzenia cumownicze o nośności 10 ton oraz urządzenia odbojowe – belki odbojowe. Podstawowe parametry falochronu i umocnienia nie uległy zmianie, poza koniecznymi korektami, wynikającymi z potrzeb konstrukcyjnych.

Pomost rybacki w Niechorzu

Prace budowlane przy obiekcie w Niechorzu polegały na rozbudowie istniejącego pomostu oraz rozbiórce starej dalby wyciągowej, zlokalizowanych na obszarze morza terytorialnego. Celem rozbudowy było prawie dwukrotne wydłużenie istniejącego pomostu rybackiego oraz niewielka zmiana jego szerokości. Lokalizacja, funkcja i przeznaczenie obiektu nie uległy zmianie. Pomost dalej będzie pełnił funkcję przystani rybackiej dla małych kutrów. Nowa konstrukcja pomostu przystosowana została do wyciągania łodzi z plaży do morza i odwrotnie, cumowania i rozładunku ryb z małych kutrów rybackich. Nośność pomostu umożliwi wjazd pojazdów mechanicznych na pomost.

Nowy pomost ma 144 metry długości, jego szerokość u nasady wynosi 8 metrów, a szerokość głowicy 20 metrów. W części głowicowej pomost wykonany został w kształcie litery „T”, tzn. posiada dwa krótkie odcinki, równoległe do brzegu. Do wyposażenia pomostu należą również elementy ratownicze, pachoły cumownicze, oznakowanie nawigacyjne oraz, na odcinkach równoległych do brzegu, uchwyty do zamocowania bloków do lin wyciągowych.

Projekt „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”

Projekt „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” jest realizowany przez Urząd Morski w Szczecinie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Jego elementami są: przebudowa falochronów (zachodniego i wschodniego) wraz ze wschodnim umocnieniem brzegowym w Mrzeżynie, przebudowa dwóch rybackich nabrzeży postojowych w Trzebieży i prace czerpalne w trzebieskim porcie, przebudowa nabrzeża Południowego i nabrzeża Postojowego w Lubinie oraz rozbudowa pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu. Łączny koszt projektu to ok. 45,5 mln zł. Zakończenie prac jest planowane w drugim kwartale 2023 roku.

Rozbudowany pomost rybacki nr 1 w Niechorzu, Fot. Ministerstwo Infrastruktury

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.