• <
gryfia_70lat

IDS-BUD S.A.: Budowa centralnego kolektora kanalizacji w Olsztynie zakończona

ac

26.07.2021 12:30 Źródło: inf. prasowa
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski IDS-BUD S.A.: Budowa centralnego kolektora kanalizacji w Olsztynie zakończona

Partnerzy portalu

IDS-BUD S.A.: Budowa centralnego kolektora kanalizacji w Olsztynie zakończona - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

W Olsztynie przy ul. Leśnej zakończyła się budowa centralnego kolektora kanalizacji. Uruchomienie kanału przyczyni się do istotnej poprawy bezpieczeństwa sanitarnego stolicy Warmii i Mazur.

Umowa na realizację inwestycji została podpisana w październiku 2019 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie a konsorcjum wykonawczym IDS-BUD S.A. (lider) oraz Specjalistycznym Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur. Partnerem generalnego wykonawcy w realizacji inwestycji była spółka technologiczno-inżynieryjna DIM Construction Sp. z o.o. 

W ramach umowy wybudowany został niemal 4-kilometrowy kanał o średnicy 1,2 m. Stanowi on uzupełnienie istniejącej już w ul. Leśnej infrastruktury sanitarnej. Są do niej włączone dwa rurociągi tłoczne pracujące naprzemiennie, które zbierają ścieki z terenu miasta i okolicznych gmin. To około 90 proc. wszystkich ścieków dopływających do olsztyńskiej oczyszczalni ścieków. Dzięki nowo wybudowanej komorze rozdziału możliwe jest kierowanie ścieków do zarówno do nowego, jak i już wcześniej działającego kolektora, co pozwala istotnie zwiększyć bezpieczeństwo systemu sanitarnego w Olsztynie.

– Zdajemy sobie sprawę, jak wielką rolę pełnią obiekty ochrony środowiska dla samorządów i społeczności lokalnych. Budowa tych obiektów wymaga w każdym przypadku dużego doświadczenia wykonawczego i inżynieryjnego. Realizacja centralnego kolektora w Olsztynie była sporym wyzwaniem m.in. z uwagi na konieczność ingerencji w przyrodę miejską. Prace były prowadzone w pełnym poszanowaniu dla unikatowego charakteru otoczenia i w partnerskich relacjach z inwestorem. Cieszymy się, że infrastruktura została przekazana Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji i będzie służyć mieszkańcom miasta, przyczyniając się do bardziej efektywnej ochrony środowiska – powiedział Marcin Idzik, prezes IDS-BUD S.A.

IDS-BUD S.A. jest jedną z wiodących polskich spółek budowlanych. Firma posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu realizacją wymagających projektów inwestycyjnych, m.in. w obszarze rozwoju sieci i obiektów energetycznych, gazowych i naftowych, rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej i telekomunikacyjnej, a także budownictwa kubaturowego.

Budowa kolektora w Olsztynie to niejedyny projekt, którego generalnym wykonawcą jest IDS-BUD S.A. w obszarze budownictwa wodno-kanalizacyjnego. W realizacji pozostaje m.in. budowa nowej magistrali dla tzw. Pasma Pruszkowskiego w metropolii warszawskiej, budowa systemu kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy czy budowa instalacji suszenia osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Rąbczynie koło Ostrowa Wielkopolskiego. 


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.