• <
gryfia_70lat

Budowa wału przeciwpowodziowego w Krynicy Morskiej podsumowana. Koszt inwestycji: 33 mln zł

AK

20.07.2021 16:34 Źródło: Urząd Morski w Gdyni
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Budowa wału przeciwpowodziowego w Krynicy Morskiej podsumowana. Koszt inwestycji: 33 mln zł

Partnerzy portalu

Budowa wału przeciwpowodziowego w Krynicy Morskiej podsumowana. Koszt inwestycji: 33 mln zł - GospodarkaMorska.pl
Fot. Urząd Morski w Gdyni

W konferencji podsumowującej budowę wału przeciwpowodziowego udział wzięli przedstawiciele Krynicy Morskiej, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykonawcy – konsorcjum firm WMW, Inwesmel i Dabi SM, inżyniera kontraktu – firmy Sweco, nadzoru autorskiego - firmy Bloze oraz pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni realizujący projekt, który realizowany był od IV kwartału 2017 r. do III kwartału 2021 r. Roboty budowlane trwały 33 miesiące.

W piątek, 16 lipca odbyła się konferencja podsumowująca budowę wału przeciwpowodziowego w Krynicy Morskiej. Projekt został zrealizowany przez Urząd Morski w Gdyni na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wsparciu środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jak podaje Urząd Morski w Gdyni w ramach projektu wykonano: nowe wały przeciwpowodziowe o długości 1183 m na odcinku od nasypu oczyszczalni ścieków do połączenia z istniejącym, modernizowanym wałem przy ulicy Przechodniej.

Przebudowano istniejące wały przeciwpowodziowe na długości 2358 m poprzez podwyższenie korony wału do rzędnej 2,5 m n.p.m. Powstały również mobilne zapory przeciwpowodziowe na terenie portów w Krynicy Morskiej – w porcie rybackim o długości 377,30 m, a w porcie pasażerskim o długości 747,6 m. Zapory są proste w montażu, co jest niezwykle ważne z uwagi na krótki czas, jaki jest potrzebny do ich rozstawienia. Ten rodzaj zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a mianowicie połączenie stałej konstrukcji wału z przesłonami mobilnymi, montowanymi w razie wystąpienia zagrożenia, jest bardzo korzystny i funkcjonalny m.in. z uwagi na możliwość zachowania walorów krajobrazu, który wyłącznie w sytuacji nadzwyczajnej zostanie zasłonięty przez zapory.

Wykonano również drogę serwisową na koronie wału z asfaltowym dywanem. Droga ta, choć w zamierzeniu służy jego obsłudze technicznej,  jest również przepięknym ciągiem spacerowym, który niewątpliwie uatrakcyjni turystycznie fragment brzegu Zalewu Wiślanego, znajdujący się w Krynicy Morskiej.

Projekt realizowany był od IV kwartału 2017 r. do III kwartału 2021 r. Roboty budowlane trwały 33 miesiące, od lipca 2018 r. do kwietnia 2021 r.

Podczas konferencji odbyła się również prezentacja sprzętu oraz eementów mobilnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

W ramach projektu kupiono ładowarkę widłową teleskopową z osprzętem, samochód dostawczy typu VAN, samochód terenowy, dron, kład wraz z przyczepą, wyposażenie potrzebne do montażu przegród mobilnych.

Celem całej inwestycji była poprawa sprawności reagowania w sytuacji wystąpienia powodzi sztormowych, a mianowicie  zabezpieczenie Krynicy Morskiej przed powodziami od strony Zalewu Wiślanego, poprawa ochrony brzegu Morza Bałtyckiego oraz minimalizowanie strat, wynikających z erozji lądu i cofania się brzegu. Dzięki uniknięciu powodzi, oprócz ochrony infrastruktury, znajdującej się w tym obszarze, zachowane zostały również istniejące walory przyrodnicze.

Długość linii brzegowej, na której prowadzone były działania z zakresu ochrony brzegów morskich to 4,0 km.

Koszt projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 35 000 000 zł.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.