• <

Zgoda UOKiK na przejęcie przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze kontroli nad PHZ Baltona

ew

25.02.2020 12:07 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Zgoda UOKiK na przejęcie przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze kontroli nad PHZ Baltona

Partnerzy portalu

Zgoda UOKiK na przejęcie przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze kontroli nad PHZ Baltona - GospodarkaMorska.pl

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze kontroli nad PHZ Baltona. Transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji.

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zarządza lub współkontroluje 7 lotnisk w Polsce. Ponadto jego spółki zależne świadczą m.in. usługi  w zakresie obsługi naziemnej, czy kontroli bezpieczeństwa podróżnych i bagaży. Baltona zajmuje się przede wszystkim wynajmem i prowadzeniem sklepów i restauracji w portach lotniczych.

Pomiędzy przedsiębiorcami zachodzą powiązania wertykalne. PPL wynajmuje Baltonie powierzchnię handlową na lotniskach. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że nie stanowi to zagrożenia dla konkurencji. Rynki, na których działają przedsiębiorcy – udostępniania i najmu powierzchni handlowej - mają wymiar co najmniej europejski.  Wynika to m.in. z faktu, że operatorzy  sklepów czy restauracji w portach lotniczych konkurują ze sobą w skali globalnej, ubiegając się o wynajem powierzchni handlowej w różnych krajach. Podobnie lotniska podpisując umowy z najemcami sklepów nie ograniczają się do przedsiębiorców z jednego państwa. Oznacza to, że po dokonaniu transakcji PPL nadal będzie rywalizował o najemców z innymi portami lotniczymi w Europie lub na świecie. Udziały rynkowe Baltony również nie są na tyle wysokie, żeby koncentracja ograniczyła rywalizację najemców sklepów i restauracji na lotniskach.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Na stronie internetowej UOKiK  zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji. Więcej informacji o zasadach koncentracji przedsiębiorców w przygotowanym specjalnie opracowaniu.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.