• <

Waloryzacja działa obiektywnie. Dynamiczna sytuacja na rynku, ceny spadają

sons

09.06.2020 09:24 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Waloryzacja działa obiektywnie. Dynamiczna sytuacja na rynku, ceny spadają

Partnerzy portalu

Waloryzacja działa obiektywnie. Dynamiczna sytuacja na rynku, ceny spadają - GospodarkaMorska.pl

Wprowadzone od stycznia 2019 roku nowe zasady waloryzacji kontraktów działają i odzwierciedlają ogólną sytuację rynkową. Wartość koszyka waloryzacyjnego stabilizuje się, a obecna dynamika zmian obrazuje sytuację na rynku i duże spadki cen paliw i asfaltu.

W ciągu pierwszych miesięcy 2020 roku ceny paliw spadły o ok. 30%, a asfaltów drogowych średnio o ok. 15% . W 2020 roku również wskaźniki waloryzacyjne dla nawierzchni bitumicznej i betonu spadły odpowiednio o 0,6530 i o 0,7293 w stosunku do grudnia 2019 r. To prawidłowa reakcja mechanizmu waloryzacji na spadające od stycznia ceny asfaltów i paliwa (ta ostatnia ma duży wpływ m.in. na bezpośrednie ceny materiałów i ich transportu, a także pracę sprzętu budowlanego) przy jednocześnie stałym poziomie lub relatywnie niskim wzroście cen pozostałych czynników cenotwórczych.

Nowy system waloryzacji bierze pod uwagę szereg kluczowych dla robót drogowych wskaźników publikowanych przez GUS i na ich podstawie wyliczany jest wskaźnik korygujący cenę. Porównując linie zmian wskaźników publikowanych przez GUS na wykresach z danymi rynkowymi wskazanymi na początku np. dla paliw i stali, zauważyć należy zbieżny przebieg krzywych zmian cen, co świadczy o prawidłowości przyjętych do waloryzacji wskaźników.

Od stycznia 2019 do grudnia 2019 r., w oparciu o dostępne dane opublikowane przez GUS, wskaźnik korygujący ceny dla nawierzchni bitumicznej wyniósł 102,4093, natomiast dla nawierzchni betonowej 102,4868. Biorąc pod uwagę rynkowe ceny i dane GUS w 2019 roku, charakteryzujące się wzrostami i spadkami zależnie od okresu roku, należy uznać, że wyliczone w oparciu o nowy mechanizm waloryzacyjny wskaźniki, oddają realny obraz zmian cen na rynku.

Podsumowując analizę danych rynkowych i wskaźników GUS, zarówno w roku 2019 jak i początku roku 2020, można stwierdzić, że nowy mechanizm waloryzacji prawidłowo oddaje zmiany cen na rynku robót drogowych, odpowiednio reagując zarówno na ich wzrosty, jak i spadki.

Funkcjonowanie nowych zasad mogliśmy już zweryfikować przy rozliczaniu m.in. płatności za prace zabezpieczające na budowie autostrady A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia.

Obecnie limit waloryzacyjny wynosi (+/-) 5, co oznacza, że maksymalna dopłata bądź korekta nie wyniesie więcej niż 5 proc. od wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w umowie z wykonawcą.

Stawiamy na decyzyjność i otwartość oraz zdolność do rozwiazywania problemów. Rozmawiamy z każdym wykonawcą już na etapie przetargu, kiedy pojawiają się ewentualne wątpliwości i zadawane są pytania. Wszystko po to, aby wykonawcy dobrze skalkulowali swoje oferty, właściwie oszacowali zadanie, którego realizacji świadomie się podejmują. To sprawiedliwe podejście, ale musi być też konsekwentne. Dlatego nie możemy automatycznie i bezpodstawnie dopłacać do kontraktów. To nie byłoby fair wobec oferentów, którzy złożyli nieco wyższe oferty w przetargu.

Przewidywalne i dające się skalkulować ryzyko, równa się stabilizacja. Jednym z głównych założeń nowych zasad waloryzacyjnych jest to, że jedną połowę ryzyka związanego ze wzrostem kosztów realizacji kontraktów przejmują wykonawcy, a drugą połowę zamawiający (GDDKiA). Przyjęto, że 50% wartości kontraktu podlega waloryzacji. Takie podejście ma zapobiec sytuacji niekontrolowanego i nieograniczonego wzrostu kosztów inwestycji drogowych.

Współpraca GDDKiA oraz GUS od końca 2018 roku zaowocowała stworzeniem nowego narzędzia pomagającego w wyliczeniach waloryzacji kosztów kontraktów. Informowaliśmy o tym tutaj.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.