• <
urząd_morski_gdynia_2021

Sejm przyjął informację ws. realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

pc

19.07.2019 04:39 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Sejm przyjął informację ws. realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
Sejm przyjął informację ws. realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - GospodarkaMorska.pl

Sejm przyjął w czwartek informację o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w których zainwestowano blisko 119,2 mld zł. Kapitał ten w ponad 60 proc. pochodził z pięciu krajów: Polski, Niemiec, Holandii, Luksemburga i USA.

Dokument przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zawiera informacje dotyczące funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) - według stanu na 31 grudnia 2018 r.

"Skumulowana wartość inwestycji od początku funkcjonowania specjalnych stref to niemal 120 mld zł" - mówiła w czwartek w Sejmie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Jak dodała, zainwestowany tam kapitał w ponad 60 proc. pochodził z pięciu krajów: Polski, Niemiec, Holandii, Luksemburga i USA.

Do połowy 2018 r. 14 specjalnych stref ekonomicznych działało na podstawie ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. 30 czerwca ub. r. weszła w życie ustawa, na mocy której cały obszar Polski, na którym można prowadzić działalność gospodarczą, jest specjalną strefą ekonomiczną. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji zastąpiła dotychczasowy system wsparcia przedsiębiorców funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych.

Według stanu na koniec grudnia 2018 r. inwestorzy zatrudniali w strefach łącznie ponad 379 tys. pracowników. "W stosunku do 2017 r. ich liczba zwiększyła się o 26 tys., tj. o 7,4 proc." - wyliczono w przedstawionym przez resort przedsiębiorczości dokumencie. Dodano, że wzrost ten był większy niż w 2017 r. o 1,1 pkt. proc.

Z danych MPiT wynika, że w 2018 r. wartość zainwestowanego w SSE od początku ich istnienia kapitału wyniosła blisko 119,2 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 12,6 mld zł (czyli o 11,85 proc.) w stosunku do poprzedniego roku. "Zainwestowany w strefach kapitał w ponad 60 proc. pochodził z pięciu krajów, tj.: Polski (23,3 proc.), Niemiec (19,42 proc.), Holandii (7,65 proc.), Luksemburga (5,91 proc.) i USA (5,71 proc.)" - wskazują autorzy dokumentu.

Jak podkreśla MPiT, struktura branżowa inwestycji nie uległa istotnym zmianom. "Największy udział w skumulowanej wartości inwestycji miały firmy z branży motoryzacyjnej (ponad 24,0 proc.)" - wyliczono. Kolejne miejsca zajęli producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (prawie 9,7 proc.) oraz wyrobów metalowych (ok. 7,7 proc.).

Największa koncentracja branżowa charakteryzowała strefy legnicką i katowicką. W 2018 r. "na branżę wiodącą w tych strefach przypadło odpowiednio: 52,4 proc. i 50,1 proc. zainwestowanego kapitału". Natomiast w strefach: słupskiej, wałbrzyskiej i suwalskiej udział branży dominującej przekroczył 40 proc. wartości inwestycji.

W strefach: legnickiej, katowickiej i wałbrzyskiej dominującą branżą była motoryzacja, a w słupskiej i suwalskiej największy udział miała branża drzewna.

Jak podało MPiT, w 2018 r. spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi przeznaczyły na ich promocję 6,97 mln zł. Z kolei na budowę infrastruktury na obszarze stref wydano 302,4 mln zł. "W tym nakłady spółek zarządzających stanowiły 28,1 proc. Pozostała część wydatków została sfinansowana przez gminy, gestorów mediów oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad" - wskazano.

Łączny obszar stref wzrósł o 222,9 ha, czyli do 22 tys. 883,6 ha. "Średni stopień jego zagospodarowania wyniósł ok. 63 proc." - wskazano. Na koniec 2018 r. przedsiębiorcy mieli 2 tys. 535 ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref. Dodano, że w 2018 r. zmianie uległy granice pięciu specjalnych stref ekonomicznych: katowickiej, kostrzyńsko-słubickiej, legnickiej, łódzkiej i tarnobrzeskiej. W największym stopniu zwiększył się obszar strefy katowickiej.

W 2018 r. weszło też w życie rozporządzenie do ustawy, na mocy której niemal cała Polska jest specjalną strefą ekonomiczną. Rozporządzenie to określa szczegółowe kryteria (jakościowe i ilościowe) przyznawania ulg dla przedsiębiorców oraz przypisanie województw i powiatów poszczególnym zarządzającym obszarami, czyli funkcjonującymi do tej pory SSE. Jedna SSE zarządza kilkoma sąsiadującymi ze sobą obszarami/województwami.

Nowe przepisy umożliwiają zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Dodatkowe punkty są przyznawane firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także za lokalizację w powiecie o wysokiej stopie bezrobocia lub mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze. Premiowane są te przedsięwzięcia, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek. Firmy mogą też liczyć na wsparcie w eksporcie. Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, mikro, małe i średnie firmy nie muszą przenosić się do poszczególnych stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania, ale tam, gdzie im wygodniej.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34937,00 $ tona 1,67% 16 wrz
 Cynk 3063,00 $ tona 0,39% 16 wrz
 Aluminium 2868,00 $ tona 0,03% 16 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.