• <
urząd_morski_gdynia_2021

Projekt nowelizacji przepisów dotyczących funkcjonowania klas mundurowych po pierwszym czytaniu

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Projekt nowelizacji przepisów dotyczących funkcjonowania klas mundurowych po pierwszym czytaniu
Projekt nowelizacji przepisów dotyczących funkcjonowania klas mundurowych po pierwszym czytaniu - GospodarkaMorska.pl

pc

18.07.2019 Źródło: PAP

Poselski projekt nowelizacji prawa oświatowego, polegający na dodaniu do niego przepisów dotyczących funkcjonowania tzw. klas mundurowych, został z poprawkami przyjęty, w pierwszym czytaniu, przez sejmowe komisje.

W środę pierwsze czytanie projektu poselskiego nowelizacji ustawy prawo oświatowe przeprowadzono na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej.

Grupa połów PiS złożyła w czerwcu, w Sejmie projekt zmierzający do tego, by klasy mundurowe w szkołach ponadpodstawowych działały według wytycznych określonych przez MEN i MON, tak by kształcenie w tych klasach było zorganizowane systemowo, jak ma to miejsce w przypadku klas sportowych.

Posłowie PIS w uzasadnianiu do projekt podkreślili, że "koncepcja +klas wojskowych+ pojawiła się w 2000 r. i była +eksperymentem pedagogicznym+, który po fazie testów miał zakończyć się wprowadzeniem do porządku prawnego rozwiązania systemowego". Pierwszą klasę wojskową zorganizowano w 2001 r. Powstawanie klas mundurowych wspiera MON. Projekt nowelizacji Prawa oświatowego złożony przez grupę posłów dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających ustawowe określenie funkcjonowania oddziałów przygotowania wojskowego - tzw. wojskowych klas mundurowych.

Zdaniem Anny Siarkowskiej (PiS), która przedstawiła projekt nowelizacji na posiedzeniu połączonych komisji, nowelizacja wprowadza definicję oddziału przygotowania wojskowego i reguluje zasadę, że rozporządzenie dotyczące funkcjonowania tych oddziałów - w tym programu szkolenia, organizacji, formy i warunków organizacji zajęć praktycznych - wydają MEN i MON.

W efekcie wprowadzenia nowelizacji, absolwenci klas wojskowych, po odbyciu ochotniczej służby przygotowawczej i złożeniu przysięgi wojskowej staną się żołnierzami rezerwy. "Wszelkie działania, które mają na celu uzupełnienie rezerw osobowych sił zbrojnych są wielce wartościowe" - przekonywała Siarkowska. W jej ocenie nowelizacja ma też zapewnić przypływ żołnierzy, którzy będą wstępowali do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ponadto "standaryzacja" oraz nadzór MON nad realizowanymi w szkołach programami wojskowymi ma "wzmocnić realizację potrzeb związanych z edukacja obronną i kształtowaniem postaw patriotycznych".

Wiceszef MEN Maciej Kopeć przedstawił stanowisko rządu do projektowanej nowelizacji. Wskazał, że w obecnym stanie prawnym przepisy nie zawierają pojęcia "klasy mundurowe" czy "klasy wojskowe", a szkoły mają możliwość realizowania zadań wojskowych, jako zajęć dodatkowych, dla których nie została ustalona podstawa programowa.

Przyznał, że zdaniem rządu, dotychczasowa formuła prowadzenia tego typu zajęć w ramach "innowacji i eksperymentu pedagogicznego nie spełnia oczekiwanych rezultatów". Dlatego kwestia uregulowania funkcjonowania klas mundurowych powinna zostać objęta ustawą. Z tego powodu rząd podziela stanowisko projektodawców, którzy chcą nowelizacją uregulować zasady dot. prowadzenia klas mundurowych. Jednak - dodał Kopeć - zaproponowany przez posłów projekt wymaga uzupełnienia.

Zaproponował w imieniu rządu "uzupełnioną" definicję oddziału wojskowego. Wskazał, że organizację kształcenia w takich oddziałach powinien określać MON w porozumieniu z MEN. Ma to służyć wysokiemu poziomowi szkolenia wojskowego w całym kraju. Rząd zaproponował zmianę, w myśl której oddziały przygotowania wojskowego będą mogły być tworzone w szkołach publicznych i niepublicznych. Ponadto od kandydatów do klas mundurowych mają być wymagane większe umiejętności w zakresie sprawności fizycznej.

Zdaniem rządu, szef MON powinien też wydawać organom prowadzącym szkoły zezwolenie na prowadzenie klas mundurowych, zależne od warunków jakimi te szkoły dysponują. Rząd zaproponował też, żeby głównym źródłem finasowania zdań szkół w zakresie szkolenia wojskowego były subwencje oświatowe. Ta dotacja dla szkół miałby być zwiększona, tak by mogły one zrealizować dodatkowe zadania. Według rządu MON mógłby dodatkowo wspierać szkoły z klasami mundurowymi.

Pomimo wielu zaproponowanych zmian, Kopeć zapewnił, że rząd opiniuje pozytywnie projekt poselski. Podobna opinię przedstawił Wojciech Skurkiewicz, wiceszef MON, który zapewnił, że resort obrony jest wdzięczny posłom za złożony projekt.

Podczas dyskusji wiceszef komisji obrony Czesław Mroczek (PO-KO) zwrócił uwagę, że projekt posłów PiS nie został przez marszałka Sejmu skierowany do konsultacji społecznych, a także nie zostały przeprowadzone konsultacje z samorządami w ramach komisji wspólnej rządu i samorządu. Dlatego jego zdaniem projekt nie spełnia wymogów formalnych, by go procedować.

Zdaniem Mroczka zakres propozycji rządu do projektu poselskiego powoduje, że posłowie mają do czynienia z zupełnie nowym projektem ustawy, którego wcześniej nie znali. W jego ocenie uniemożliwia to rozpatrzenie zaproponowanych przez rząd zmian. Dlatego Mroczek zgłosił wniosek powołania podkomisji specjalnej do rozpatrzenia projektu ustawy.

Wniosek ten został jednak odrzucony przez połączone komisje sejmowe. W trakcie głosowań nad zapisami nowej ustawy posłowie komisji wprowadzili do niej szereg poprawek zaproponowanych przez rząd. Ostatecznie poparli w głosowaniu całość ustawy i skierowali ją do drugiego czytania.

Źródło:
PAP
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28267,00 $ tona 1,68% 16 kwi
 Cynk 2853,00 $ tona 1,57% 16 kwi
 Aluminium 2308,00 $ tona -0,86% 16 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.