• <
urząd_morski_gdynia_2021

Prezydent Duda podpisał nowelę ustawy o portach morskich

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Prezydent Duda podpisał nowelę ustawy o portach morskich
Prezydent Duda podpisał nowelę ustawy o portach morskich - GospodarkaMorska.pl

pc

19.08.2019 Źródło: PAP

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich - podała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. Nowe przepisy mają m.in. wprowadzić możliwość uregulowania statusu dróg prowadzących do portów.

Jak podano, ustawa ma wzmocnić pozycję "podmiotów zarządzających portami i przystaniami morskimi" oraz usprawnić funkcjonowanie portów.

Zgodnie z nowelą "budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich są finansowane ze środków budżetu państwa, w wysokości określonej w ustawie budżetowej, oraz mogą być finansowane lub dofinansowane z innych źródeł, w szczególności z budżetu jednostki samorządu terytorialnego" - czytamy w informacji opublikowanej przez Kancelarię. W przypadku finansowania lub dofinansowania budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich z innych niż budżet państwa źródeł, "zasady finansowania, w szczególności wysokość kosztów inwestycji oraz kosztów utrzymania, określi porozumienie zawierane z właściwym dyrektorem urzędu morskiego" - dodano.

Nowe przepisy wzmacniają też kompetencje ministra gospodarki morskiej w zakresie zarządzania szeroko pojętymi terenami portowymi, wprowadzając obowiązek uzyskania zgody ministra na uzyskanie pozycji dominującej w podmiocie będącym użytkownikiem wieczystym nieruchomości w porcie. Rozszerzają także kompetencje ministerstwa w odniesieniu do nieruchomości położonych w obszarach portów w przypadku dzierżawy i użytkowania wieczystego.

Zgodnie z nowymi regulacjami zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, udzielonej w drodze decyzji administracyjnej, wymagać będzie np. "przeniesienie własności, użytkowania wieczystego, udziału we własności albo użytkowaniu wieczystym, albo oddanie w użytkowanie wieczyste całości albo części nieruchomości" czy "oddanie całości albo części nieruchomości w użytkowanie".

Ustawa zmienia też regulacje określające zasady pobierania opłat portowych. "Opłaty takie pobiera od użytkowników infrastruktury portowej podmiot zarządzający, mając na względzie zasady równego traktowania i niedyskryminacji użytkowników infrastruktury portowej oraz potrzeby w zakresie budowy, rozbudowy, utrzymywania i modernizacji infrastruktury portowej" - wskazano.

Zwolnione z opłat portowych będą m.in. jednostki pływające i pojazdy drogowe lub kolejowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, administracji morskiej, administracji rybołówstwa morskiego czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej.

Jak wskazano, ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego powierzenia zadań i uprawnień podmiotu zarządzającego koncesjonariuszowi lub partnerowi prywatnemu, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Źródło:
PAP
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28275,00 $ tona -0,44% 21 kwi
 Cynk 2793,00 $ tona -1,13% 21 kwi
 Aluminium 2344,00 $ tona 0,86% 21 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.