• <

Lotos: przychody ze sprzedaży w I kw. br. wyniosły 6,1 mld zł

ew

02.05.2020 07:44 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Lotos: przychody ze sprzedaży w I kw. br. wyniosły 6,1 mld zł

Partnerzy portalu

Lotos: przychody ze sprzedaży w I kw. br. wyniosły 6,1 mld zł - GospodarkaMorska.pl

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy Lotos w I kw. br. wyniosły 6,1 mld zł, a oczyszczony zysk EBITDA LIFO 670 mln zł - wynika z opublikowanych w czwartek szacunkowych skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy Kapitałowej Lotos za I kwartał 2020 r.

W komunikacie napisano, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 6,1 mld zł.

"Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych _oczyszczony zysk EBITDA LIFO_: 0,67 mld zł" - napisano w raporcie.

Wyjaśniono, że w tym szacunkowy oczyszczony zysk EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu wyniósł 0,49 mld zł, szacunkowa oczyszczony zysk EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,18 mld zł, szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych - oczyszczony EBIT LIFO: 0,40 mld zł.

Jednocześnie spółka poinformowała, że I kw. br. na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT ujemnie wpłynęły: saldo zdarzeń jednorazowych w wysokości 0,88 mld PLN w segmencie produkcji i handlu, w tym odpisy aktualizujące wartość zapasów w wysokości 0,83 mld zł; odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w segmencie wydobywczym w wysokości 0,30 mld zł; efekt LIFO na wycenie zapasów w wysokości 0,57 mld zł obniżający wynik raportowany.

"Wymienione wyżej zdarzenia są odzwierciedleniem dynamicznego spadku notowań ropy naftowej i produktów rafineryjnych na globalnych rynkach w 1 kwartale 2020 roku" - napisano.

"W rezultacie Spółka szacuje, że w 1 kwartale 2020 roku strata na poziomie raportowanego skonsolidowanego wyniku operacyjnego EBIT wyniesie minus 1,36 mld zł" - dodano.

Zastrzeżono, że zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za 1 kwartał 2020 roku, którego publikacja odbędzie się 14 maja 2020 roku.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.