• <

Kościński: przygotowaliśmy pakiet wspierający podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

gm24

08.04.2020 08:03 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Kościński: przygotowaliśmy pakiet wspierający podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

Partnerzy portalu

Kościński: przygotowaliśmy pakiet wspierający podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego - GospodarkaMorska.pl

Pakiet najnowszych propozycji resortu finansów, mający przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym epidemii koronawirusa, zakłada m.in. wsparcie podmiotów publicznych i prywatnych oraz uczestników rynku finansowego – poinformował minister finansów Tadeusz Kościński.

"Pakiet naszych najnowszych propozycji koncentruje się na wsparciu szerokiej grupy podmiotów publicznych i prywatnych oraz uczestników rynku finansowego. Przedstawiliśmy również rozwiązania, które będą służyć usprawnieniu działań Krajowej Administracji Skarbowej. Podejmujemy kolejne działania i we współpracy z innymi resortami przygotowujemy nowe rozwiązania osłonowe" – powiedział Kościński, cytowany w środowym komunikacie MF.

Dodał, że resort aktywnie uczestniczy w tworzeniu nowych rozwiązań, które będą wykorzystane do walki z epidemią oraz do zabezpieczenia polskiej gospodarki przed jej skutkami. "Zaangażowanie organów państwa i środków budżetowych jest w tej sytuacji niezbędne. Stale monitorujemy sytuację budżetową i stan polskiej gospodarki, tak by proponować rozwiązania jak najlepiej dopasowane do aktualnych potrzeb" – dodał minister.

W komunikacie przypomniano, że Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia br. projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Jak podał resort, obsługą Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zajmie się Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki będą pochodzić z wpłat jednostek sektora finansów publicznych i będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i usuwaniem jego skutków. Ze środków tych będą mogły korzystać np. jednostki sektora finansów publicznych, a także jednostki spoza tego sektora. Zmiana formy funkcjonowania pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie środkami funduszu z wykorzystaniem doświadczeń Banku jako instytucji zarządzającej aktywami publicznymi.

Wśród propozycji resortu znalazła się też m.in. możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią koronawirusa.

Ministerstwo zaproponowało też przedłużenie do 30 września br. terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Wśród propozycji wsparcia znalazło się też umożliwienie uzyskiwania przez przedsiębiorców ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w związku z COVID-19, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, stanowiących pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Wskazano też, że dzięki propozycjom MF przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o pomoc publiczną do maksymalnej wysokości 800 tys. euro (obecnie jest to 200 tys. euro).

W komunikacie napisano, że zaproponowano też możliwość zdalnego składania zapisów na akcje, co pozwoli spółkom akcyjnym na podwyższanie kapitału akcyjnego bez konieczności osobistego stawiennictwa potencjalnych akcjonariuszy przy dokonywaniu tych czynności oraz zapewni w pełni elektroniczne wykonywanie procesu podwyższenia kapitału w spółce akcyjnej.

Propozycje Ministerstwa Finansów dotyczą również skrócenia wejścia w życie zmian w regulaminie spółki prowadzącej rynek regulowany (GPW), co umożliwi szybszą reakcję spółki na zjawiska zachodzące na giełdzie.

Jak informuje ministerstwo, dzięki zaproponowanym zmianom klienci Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) będą mogli załatwiać swoje sprawy w dowolnej izbie administracji skarbowej, urzędzie skarbowym czy urzędzie celno-skarbowym. W pierwszej kolejności będzie możliwe składanie do dowolnego urzędu skarbowego deklaracji podatkowych oraz wniosków o wydanie zaświadczeń.

Ministerstwo zaproponowało też usprawnienie prowadzonych przez KAS kontroli przestrzegania przepisów przez przedsiębiorców w zakresie wywozu lub zbycia poza terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom - np. produktów leczniczych, sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej, np. maseczek ochronnych, środków odkażających.

Jak informuje resort, dzięki zmianom przepisów, Polska Agencja Nadzoru Audytowego będzie mogła przeprowadzać kontrole w firmach audytorskich bez konieczności osobistych kontaktów, wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kontrola w takiej formie będzie mogła się odbyć po uzyskaniu zgody kontrolowanej jednostki.

Dodatkowo, na mocy rozporządzeniem Ministra Finansów, wprowadzona zostanie możliwość stosowania stawki 0 proc. VAT dla darowizn laptopów i tabletów na rzecz: placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych i operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Preferencja ta zostanie wprowadzona na okres 2 miesięcy.

Z kolei rozporządzeniem Rady Ministrów na terytorium całego kraju zostaną wstrzymane administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych do czasu odwołania stanu epidemii. Wstrzymanie to nie będzie dotyczyć egzekucji administracyjnej kar pieniężnych nakładanych w związku z naruszeniami przepisów mających szczególne znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, czy też minimalizowania skutków wystąpienia epidemii, a także grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.