• <

Wiceminister klimatu na unijnej Radzie ds. Środowiska

Strona główna Prawo, polityka Wiceminister klimatu na unijnej Radzie ds. Środowiska
Wiceminister klimatu na unijnej Radzie ds. Środowiska - GospodarkaMorska.pl
fot. MK

sons

25.10.2020 Źródło: Ministerstwo Klimatu

Europejskie prawo klimatyczne, reforma systemu ETS oraz strategia różnorodności biologicznej to główne tematy Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska (ENVI), w której uczestniczył wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński. Spotkanie odbyło się 23 października 2020 r. w Luksemburgu.

Jak zaznaczył wiceminister Guibourgé-Czetwertyński kluczową sprawą pozostaje kwestia wdrożenia celu klimatycznego UE na 2030 r.

- Jeśli nie chcemy, aby cel unijnej neutralności klimatycznej pozostał tylko na papierze, musimy zastanowić się, jak powinny wyglądać ramy jego wdrożenia. Dodatkowo należy zapewnić odpowiednie wsparcie, gdyż, jak wiadomo, wysiłek w UE nie będzie rozłożony równomiernie. Trudno wyobrazić sobie realizację celu unijnej neutralności klimatycznej bez odpowiednich środków
– powiedział.

Wiceminister zwrócił również uwagę, że mechanizm ETS jest jednym z głównych narzędzi polityki klimatycznej Unii Europejskiej (UE).

- W związku z podjętymi przez UE działaniami mającymi na celu odbudowę gospodarczą po pandemii COVID-19 i możliwym podniesieniem celu klimatycznego na rok 2030, Polska proponuje, aby wykorzystać ten moment do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu mechanizmu, które mogłyby pomóc UE w osiągnięciu ambicji neutralności klimatycznej
– wyjaśnił.

Jak dodał, Polska stoi na stanowisku, że efektywne wsparcie wysiłków transformacyjnych

w UE wymaga spójnego systemu, który będzie dopasowany do struktury gospodarek poszczególnych państw członkowskich i będzie sprawiedliwym oraz efektywnym narzędziem redukowania emisji. Dzięki wysiłkom Polski wprowadzono i przyjęto dodatkowe słownictwo do tekstu dot. finansowania realizacji celów klimatycznych.

- Przychody z aukcji uprawnień powinny zostać zainwestowane w obszarach, które wymagają największych redukcji emisji oraz w miejscach, w których inwestycje są na dzień dzisiejszy najbardziej potrzebne. Dlatego też Polska jest zdania, że reforma systemu EU ETS powinna stać się kluczowym elementem polityki klimatycznej UE – podkreślił.

Podczas Rady ENVI wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński przedstawił trzy potencjalne filary reformy, które mogłyby obejmować:

1) zwiększenie Funduszu Modernizacyjnego i / lub utworzenie nowego funduszu,

2) zmianę klucza przydziału uprawnień,

3) aktualizację poziomów referencyjnych.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 48,28 $ baryłka  0,00% 19:58
 Cyna 18825,00 $ tona 0,19% 26 lis
 Cynk 2754,00 $ tona 0,99% 26 lis
 Aluminium 1961,00 $ tona -0,31% 26 lis
 Pallad 2420,70 $ uncja  0,00% 19:44
 Platyna 970,95 $ uncja  0,00% 19:44
 Srebro 22,68 $ uncja  0,00% 19:44
 Złoto 1783,10 $ uncja  0,00% 19:44

Dziękujemy za wysłane grafiki.