• <
BOTA_2023

W sierpniu spadła inflacja bazowa

ew

16.09.2020 20:35 Źródło: PAP

Partnerzy portalu

W sierpniu spadła inflacja bazowa  - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay.com

W sierpniu br. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,0 proc., podczas gdy wskaźnik CPI w tym czasie 2,9 proc. (r/r) - poinformował w środę Narodowy Bank Polski. Miesiąc wcześniej inflacja bazowa wyniosła 4,3 proc.

Jak podał bank centralny, w sierpniu br. inflacja po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,0 proc., wobec 2,1 proc. miesiąc wcześniej. Inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,4 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,0 proc., wobec 4,3 proc. miesiąc wcześniej. Natomiast tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,2 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej.

"W sierpniu 2020 r. wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 2,9 proc. r/r (o 0,1 pp. w stosunku do lipca br.). Do spadku wskaźnika CPI przyczyniły się: spadek dynamiki cen żywności (o 0,9 pp. do 3,0 proc. r/r, głównie na skutek dalszego obniżania się cen żywności nieprzetworzonej) oraz spadek dynamiki cen usług (o 0,7 pp. do 6,6 proc. r/r, głównie w wyniku niższej dynamiki cen usług związanych z wypoczynkiem, m.in. transport powietrzny, turystyka zorganizowana, restauracje i hotele)" - zauważa bank centralny.

"Wzrosła z kolei dynamika cen energii (o 1,5 pp. do -1,5 proc. r/r, w wyniku rosnących cen paliw do prywatnych środków transportu – efekt wzrostu cen ropy naftowej) oraz nieznacznego wzrostu dynamiki cen towarów nieżywnościowych (o 0,2 pp. do 1,9 proc. r/r)" - dodano.

NBP przypomina, że co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje natomiast średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To, zdaniem banku centralnego, pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

"Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym" - tłumaczy NBP. 

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.