• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Dodatkowe finansowanie dla projektu „SEAPLANSPACE” realizowanego przez Uniwersytet Gdański

Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Dodatkowe finansowanie dla projektu „SEAPLANSPACE” realizowanego przez Uniwersytet Gdański
Dodatkowe finansowanie dla projektu „SEAPLANSPACE” realizowanego przez Uniwersytet Gdański - GospodarkaMorska.pl
fot. Ug.edu.pl

Dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

12.03.2021 Źródło: www.ug.edu.pl

Komitet Monitorujący Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 podjął decyzję o przedłużeniu realizacji projektu SEAPLANSPACE „Instrumenty morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem” w związku z nowymi działaniami, które mają być finansowo wsparte w ramach Programu dodatkową kwotą 42 814,99 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Międzynarodowy projekt SEAPLANSPACE wpisuje się w proces wdrażania instrumentów morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem przez wzmacnianie kompetencji grup docelowych w zakresie morskiego planowania przestrzennego (MSP), i jest on kierowany do osób zatrudnionych w administracji publicznej, a w szczególności w administracji morskiej, do przedsiębiorców, oraz studentów i absolwentów, zainteresowanych problematyką morskiego MSP.

- Cieszy nas pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego w tzw. Mini call Programu Interreg. Będziemy  realizować nowe działania w związku z pozyskaniem kolejnych środków finansowych dla projektu SEAPLANSPACE. Było to możliwe dzięki odpowiednio przygotowanemu wnioskowi. Dodatkowo, w projekcie SEAPLANSPACE możliwa będzie realizacja międzynarodowego webinaru dotyczącego morskiego planowania przestrzennego, szkoleń w ramach szkoły letniej (MSP Summer School) i innych działań upowszechniających MSP  – mówi dr hab. Dorota Pyć, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji, kierownik projektu. - Większość działań będzie realizowana w trybie on-line, co pozwala na ich prowadzenie z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń pandemicznych.

Komitet Monitorujący Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 uznał, że ogólny pomysł rozszerzenia projektu SEAPLANSPACE o nowe działania jest spójny i wpisuje się w jego logikę. Pozwala na wykorzystanie doświadczeń zdobytych w ramach projektu SEAPLANSPACE i dalsze rozwijanie koncepcji podnoszenia kompetencji grup docelowych w zakresie morskiego planowania przestrzennego.

Projekt SEAPLANSPACE – Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance ma międzynarodowy charakter i jest realizowany we współpracy z partnerami z Polski, Niemiec, Danii, Szwecji i Litwy. Liderem Projektu SEAPLANSPACE jest Uniwersytet Gdański.

Celem projektu SEAPLANSPACE jest wzmocnienie kompetencji osób wykonujących pracę lub przygotowujących się do podjęcia pracy związanej z morskim planowaniem przestrzennym w kontekście zrównoważonego zarządzania morzem, co stanowi wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności w wielu obszarach gospodarki morskiej. Działania edukacyjne skierowane na wzmocnienie kompetencji w MSP są niezbędne wobec obowiązku opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do 31.03.2021 roku, następnie ich implementacji, wykonywania i zmian w przyszłości.

Szkolenia w ramach projektu realizowane są równolegle przez partnerów projektu SEAPLANSPACE w pięciu państwach Południowego Bałtyku w formie warsztatów obejmujących zagadnienia praktyczne (studium przypadku). W zakończonej w styczniu 2021 roku polskiej części szkoleń wykładowcami byli polscy i zagraniczni eksperci MSP. Poza szkoleniami, w ramach projektu SEAPLANSPACE partnerzy opracowali SEAPLANSPACE General Knowledge Manual oraz kończą prace nad pięcioma SEAPLANSPACE Country Specific Manuals poświęconymi problematyce morskiego planowania przestrzennego w ujęciu praktycznym. W Projekcie SEAPLANSPACE uruchomiono również portal internetowy, mający na celu wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie MSP.

Autor: Dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 27740,00 $ tona -1,32% 8 kwi
 Cynk 2827,00 $ tona 0,71% 8 kwi
 Aluminium 2267,00 $ tona 1,25% 8 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.