• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Dodatkowe finansowanie dla projektu „SEAPLANSPACE” realizowanego przez Uniwersytet Gdański

12.03.2021 18:48 Źródło: www.ug.edu.pl
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Dodatkowe finansowanie dla projektu „SEAPLANSPACE” realizowanego przez Uniwersytet Gdański
Dodatkowe finansowanie dla projektu „SEAPLANSPACE” realizowanego przez Uniwersytet Gdański - GospodarkaMorska.pl
fot. Ug.edu.pl

Komitet Monitorujący Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 podjął decyzję o przedłużeniu realizacji projektu SEAPLANSPACE „Instrumenty morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem” w związku z nowymi działaniami, które mają być finansowo wsparte w ramach Programu dodatkową kwotą 42 814,99 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Międzynarodowy projekt SEAPLANSPACE wpisuje się w proces wdrażania instrumentów morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem przez wzmacnianie kompetencji grup docelowych w zakresie morskiego planowania przestrzennego (MSP), i jest on kierowany do osób zatrudnionych w administracji publicznej, a w szczególności w administracji morskiej, do przedsiębiorców, oraz studentów i absolwentów, zainteresowanych problematyką morskiego MSP.

- Cieszy nas pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego w tzw. Mini call Programu Interreg. Będziemy  realizować nowe działania w związku z pozyskaniem kolejnych środków finansowych dla projektu SEAPLANSPACE. Było to możliwe dzięki odpowiednio przygotowanemu wnioskowi. Dodatkowo, w projekcie SEAPLANSPACE możliwa będzie realizacja międzynarodowego webinaru dotyczącego morskiego planowania przestrzennego, szkoleń w ramach szkoły letniej (MSP Summer School) i innych działań upowszechniających MSP  – mówi dr hab. Dorota Pyć, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji, kierownik projektu. - Większość działań będzie realizowana w trybie on-line, co pozwala na ich prowadzenie z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń pandemicznych.

Komitet Monitorujący Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 uznał, że ogólny pomysł rozszerzenia projektu SEAPLANSPACE o nowe działania jest spójny i wpisuje się w jego logikę. Pozwala na wykorzystanie doświadczeń zdobytych w ramach projektu SEAPLANSPACE i dalsze rozwijanie koncepcji podnoszenia kompetencji grup docelowych w zakresie morskiego planowania przestrzennego.

Projekt SEAPLANSPACE – Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance ma międzynarodowy charakter i jest realizowany we współpracy z partnerami z Polski, Niemiec, Danii, Szwecji i Litwy. Liderem Projektu SEAPLANSPACE jest Uniwersytet Gdański.

Celem projektu SEAPLANSPACE jest wzmocnienie kompetencji osób wykonujących pracę lub przygotowujących się do podjęcia pracy związanej z morskim planowaniem przestrzennym w kontekście zrównoważonego zarządzania morzem, co stanowi wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności w wielu obszarach gospodarki morskiej. Działania edukacyjne skierowane na wzmocnienie kompetencji w MSP są niezbędne wobec obowiązku opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do 31.03.2021 roku, następnie ich implementacji, wykonywania i zmian w przyszłości.

Szkolenia w ramach projektu realizowane są równolegle przez partnerów projektu SEAPLANSPACE w pięciu państwach Południowego Bałtyku w formie warsztatów obejmujących zagadnienia praktyczne (studium przypadku). W zakończonej w styczniu 2021 roku polskiej części szkoleń wykładowcami byli polscy i zagraniczni eksperci MSP. Poza szkoleniami, w ramach projektu SEAPLANSPACE partnerzy opracowali SEAPLANSPACE General Knowledge Manual oraz kończą prace nad pięcioma SEAPLANSPACE Country Specific Manuals poświęconymi problematyce morskiego planowania przestrzennego w ujęciu praktycznym. W Projekcie SEAPLANSPACE uruchomiono również portal internetowy, mający na celu wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie MSP.

Autor: Dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35101,00 $ tona 1,01% 23 lip
 Cynk 2944,00 $ tona 0,82% 23 lip
 Aluminium 2492,00 $ tona 1,76% 23 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.