• <

Sztuczne, zielone wyspy Skandynawii

25.09.2020 14:25 Źródło: Blog MCN

Partnerzy portalu

Sztuczne, zielone wyspy Skandynawii - GospodarkaMorska.pl
fot. Urban Power

W ciągu 18 lat, kosztem około pół miliarda EUR, na obszarze o powierzchni 300 hektarów, 10 km na południe Kopenhagi powstać ma kompleks 9 sztucznych wysp, na których wybudowane zostaną nie tylko nowe siedziby dla innowacyjnego przemysłu i instytucji badawczo-rozwojowych z zakresu „zielonych” technologii, ale też zorganizowane tereny rekreacyjne dla mieszkańców stolicy Danii.

„Holmene”  (Małe Wyspy, Wysepki) to największy projekt rekultywacji terenu w Skandynawii. Na zlecenie władz Kopenhagi wizualizacje ambitnego planu opracowała pracownia urbanistyczna URBAN POWER architecture & planning. Koncepcja łączy w sobie kilka potrzeb w regionu: rosnące zapotrzebowanie na tereny dla przemysłu opartego na wiedzy, produkcję energii bez udziału paliw kopalnych i stworzenie bariery przeciwpowodziowej, mającej na celu zabezpieczenie zarówno istniejących, jak i nowych obszarów.  230 ha przeznaczonych zostanie pod zabudowę a 70 ha będą stanowiły tereny zielone. Całość zbudowana z 26 milionów metrów sześciennych ziemi i piasku - wyspy zostaną usypane w większości z materiału pochodzącego z realizacji metra oraz innych projektów budowlanych, realizowanych nie tylko w Kopenhadze.

Historyczną linię brzegową tego obszaru tworzyły małe, niezamieszkałe wysepki z bogatą i różnorodną roślinnością i dziką przyrodą. Dynamicznie rozwijający się w latach sześćdziesiątych XX wieku przemysł potrzebował nowych terenów inwestycyjnych. W 1964 roku wybudowano z betonu i asfaltu Avedøre Holme - sztuczną wyspę, na której powstała największa w Danii dzielnica przemysłowa. W latach 60-tych „rozległa rekultywacja terenu zastąpiła przyrodę jałowym i technicznym krajobrazem przemysłowym” - podsumowuje tamten etap URBAN POWER na swojej  stronie internetowej. Nowe wyspy znajdą się u wybrzeża Avedøre Holme.

Gospodarka Morska
fot. Urban Power


Kompleks tworzyć będzie dziewięć wysp, budowanych stopniowo, dzięki czemu możliwe będzie uniknięcie niekorzystnego wrażenia niedokończonego, „rozgrzebanego” projektu. Wyspy można rozwijać tematycznie, pozostawiając najlepsze warunki dla innowacyjnego przemysłu i badań w zakresie zielonych technologii, nauk przyrodniczych i „przyszłych, jeszcze nieznanych sektorów”. Zakłada się, że na „Holmene” powstanie 380 nowych firm z 12 tysiącami miejsc pracy. Największa wyspa ma być zarezerwowana dla rozwoju zielonych technologii i - jak zapowiadają autorzy koncepcji -  będzie największą elektrownią w Europie Północnej. Bioodpady i ścieki z regionów zamieszkałych przez 1,5 miliona mieszkańców będą tu przetwarzane i przekształcane w czystą wodę, energię i biogaz. Zakłada się, że  zielone technologie pozwolą na wyprodukowanie ponad 300 000 MWh czystej energii, co zaspokaja potrzeby jednej czwartej mieszkańców Kopenhagi. Jak obliczono pozwoli to na ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 70 000 ton.  

Każda z wysp przemysłowych otoczona będzie pasem przyrody, stanowiącym tereny rekreacyjne umożliwiające nie tylko spacer i wypoczynek, ale tez uprawianie sportu. Połączy je 18 km dróg dla rowerów. Zaplanowano też kilka małych wysepek i raf niedostępnych dla ludzi, aby zapewnić najlepsze warunki również dla rozwoju przyrody, zarówno na lądzie, jak i w wodzie.

Projekt budowy dziewięciu wysp został już zaakceptowany przez duński rząd, jednak - jak poinformował duński minister przemysłu Rasmus Jarlov - rząd oczekuje, iż projekt ten sam się sfinansuje, m.in. przez sprzedaż działek na nowych wyspach.

URBAN POWER architecture & planning,  która opracowała wizję i plan strategiczny dla ambitnego projektu, w tym materiał wizualny. Firma odpowiada też za koordynację współpracy pomiędzy administracją miejską, inżynierami i doradcami zewnętrznymi.

Źródło: Blog MCN

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.