• <

Społeczny wymiar transformacji

Strona główna Prawo, polityka Społeczny wymiar transformacji
Społeczny wymiar transformacji  - GospodarkaMorska.pl
fot. MK

sons

24.09.2020 Źródło: Ministerstwo Klimatu

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji oraz Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji to jeden z głównych tematów wokół, których koncentrowała się dyskusja podczas webinarium zorganizowanego 22 września 2020 r. przez Instytut J. Delorsa. W wydarzeniu wziął udział wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Sektor wydobywczo-energetyczny oparty na węglu i paliwach kopalnych ma w Polsce ogromny wpływ zarówno na gospodarkę, jak i na społeczeństwo. Dlatego wysiłek, który musi podjąć Polska w kontekście sprawiedliwej transformacji, będzie poważny, jeśli będziemy chcieli zmniejszyć jak najwięcej negatywnych skutków, takich jak napięcia i zubożenie społeczności.

- Doceniamy inicjatywę Europejskiego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jednak zwiększenie celów klimatycznych powinno iść w parze z odpowiadającym tym ambicjom wsparciem dla regionów najbardziej dotkniętych transformacją - zaznaczył podczas webinarium wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

W rozmowie o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wiceminister podkreślał, że wsparcie powinno mieć charakter długoterminowy, wykraczający poza perspektywę finansową 2021 – 2027. Ma też stanowić zachętę do podjęcia wysiłku transformacyjnego, szczególnie w obszarach chrakteryzujących się wysokim zatrudnieniem w wydobyciu paliw kopalnych. Konieczność zapewnienia odpowiednich środków wynika z faktu, że potrzeby inwestycyjne Polski związane z obecnym celem redukcyjnym, wynoszą aż 240 mld euro, co oznacza, że są dwukrotnie wyższe od średniej unijnej.

W trakcie webinarium wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński podkreślił też znaczenie, jakie w procesie dążenia do neutralności klimatycznej, odgrywają Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji.

- Chcemy by społeczności lokalne mogły w jak największym stopniu partycypować w kreowaniu inicjatyw i projektów w ramach terytorialnych planów. Planujemy wspierać regiony m.in. poprzez zapewnienie zewnętrznego wsparcia eksperckiego. Zachęcamy też do współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami - mówił o wiceminister.

W każdym z regionów, które objęte są Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji, prace są w toku. Najbardziej zaawansowane w przygotowaniach planów jest województwo śląskie, gdzie ze względu na skalę działań, transformacja odgrywa priorytetową rolę.

W spotkaniu uczestniczyli też Nicolas Schmit – Komisarz KE ds. zatrudnienia i spraw społecznych, Teresa Ribera – hiszpańska Minister ds. Transformacji ekologicznej oraz Laurent Berger - Prezydent Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 42,94 $ baryłka  0,30% 02:57
 Cyna 18343,00 $ tona 0,65% 15 paź
 Cynk 2397,00 $ tona -0,04% 15 paź
 Aluminium 1824,00 $ tona -0,65% 15 paź
 Pallad 2351,10 $ uncja  0,55% 02:12
 Platyna 867,00 $ uncja  0,16% 02:57
 Srebro 24,33 $ uncja  0,16% 02:58
 Złoto 1903,90 $ uncja  0,06% 02:58

Dziękujemy za wysłane grafiki.