• <
urząd_morski_gdynia_2021

Społeczny wymiar transformacji

24.09.2020 10:38 Źródło: Ministerstwo Klimatu
Społeczny wymiar transformacji  - GospodarkaMorska.pl
fot. MK

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji oraz Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji to jeden z głównych tematów wokół, których koncentrowała się dyskusja podczas webinarium zorganizowanego 22 września 2020 r. przez Instytut J. Delorsa. W wydarzeniu wziął udział wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Sektor wydobywczo-energetyczny oparty na węglu i paliwach kopalnych ma w Polsce ogromny wpływ zarówno na gospodarkę, jak i na społeczeństwo. Dlatego wysiłek, który musi podjąć Polska w kontekście sprawiedliwej transformacji, będzie poważny, jeśli będziemy chcieli zmniejszyć jak najwięcej negatywnych skutków, takich jak napięcia i zubożenie społeczności.

- Doceniamy inicjatywę Europejskiego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jednak zwiększenie celów klimatycznych powinno iść w parze z odpowiadającym tym ambicjom wsparciem dla regionów najbardziej dotkniętych transformacją - zaznaczył podczas webinarium wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

W rozmowie o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wiceminister podkreślał, że wsparcie powinno mieć charakter długoterminowy, wykraczający poza perspektywę finansową 2021 – 2027. Ma też stanowić zachętę do podjęcia wysiłku transformacyjnego, szczególnie w obszarach chrakteryzujących się wysokim zatrudnieniem w wydobyciu paliw kopalnych. Konieczność zapewnienia odpowiednich środków wynika z faktu, że potrzeby inwestycyjne Polski związane z obecnym celem redukcyjnym, wynoszą aż 240 mld euro, co oznacza, że są dwukrotnie wyższe od średniej unijnej.

W trakcie webinarium wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński podkreślił też znaczenie, jakie w procesie dążenia do neutralności klimatycznej, odgrywają Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji.

- Chcemy by społeczności lokalne mogły w jak największym stopniu partycypować w kreowaniu inicjatyw i projektów w ramach terytorialnych planów. Planujemy wspierać regiony m.in. poprzez zapewnienie zewnętrznego wsparcia eksperckiego. Zachęcamy też do współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami - mówił o wiceminister.

W każdym z regionów, które objęte są Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji, prace są w toku. Najbardziej zaawansowane w przygotowaniach planów jest województwo śląskie, gdzie ze względu na skalę działań, transformacja odgrywa priorytetową rolę.

W spotkaniu uczestniczyli też Nicolas Schmit – Komisarz KE ds. zatrudnienia i spraw społecznych, Teresa Ribera – hiszpańska Minister ds. Transformacji ekologicznej oraz Laurent Berger - Prezydent Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.