• <

Sejmowe komisje odrzuciły większość poprawek Senatu do nowelizacji prawa wodnego

gm

07.07.2022 10:29 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Sejmowe komisje odrzuciły większość poprawek Senatu do nowelizacji prawa wodnego

Partnerzy portalu

Sejmowe komisje odrzuciły większość poprawek Senatu do nowelizacji prawa wodnego - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Sejmowe komisje w czwartek odrzuciły większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy Prawo wodne. Głosowanie nad ustawą zaplanowane jest jeszcze na czwartek.

W czwartek trzy połączone komisje sejmowe - Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – zajmowały się poprawkami Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Posłowie opowiedzieli się za odrzuceniem sześciu spośród ośmiu poprawek Senatu.

Wśród poprawek, których odrzucenie rekomendowały komisję, znalazła się m.in. ta, która przekazywała dochody z kar nakładanych na samorządy do wojewódzkich funduszu ochrony środowiska. Posłowie opowiedzieli się za przywróceniem poprzedniej wersji, wg których kary są dochodem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odrzucona została także poprawka, która samorządom rezygnować z budowy systemu zbierania i oczyszczania ścieków w sytuacji, gdy byłoby to zbyt drogie lub nie dawałoby korzyści środowisku.

Nowela Prawa wodnego wdraża unijną dyrektywę Rady 91/271/EWG, dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Ustawa ma umożliwić zamknięcie postępowania toczącego się wobec Polski w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz uniknięcie ewentualnych kar w przypadku skierowania przez Komisję Europejską (KE) sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Procedurą naruszeniową objętych jest 1285 aglomeracji na 1587 ujętych w piątej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ściegów Komunalnych.

Nowe przepisy zakładają wprowadzenie dotacji przyznawanej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez Wody Polskie dotyczącej wytwarzania energii z odnawialnych źródeł innych niż elektrownie wodne. Dają też możliwość przyznawania Wodom Polskim dotacji podmiotowych zamiast wyłącznie dotacji celowych.

Ustawa m.in. doprecyzowuje zakres i procedury przyjmowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w samorządach. Precyzuje dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Określa zasady dotyczące postępowania z nieczystościami ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Nowela precyzuje przepisy dotyczące procedur sprawozdawczych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), reguluje też powiązania KPOŚK z wieloletnimi planami rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Głosowanie nad ustawą zostało zaplanowane na czwartkowym posiedzeniu Sejmu.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.