• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

Zbliża się seminarium Baltic Flows

09.10.2015 07:30 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Zbliża się seminarium Baltic Flows

Partnerzy portalu

Zbliża się seminarium Baltic Flows - GospodarkaMorska.pl

Baltic Flows organizuje wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku seminarium  i spotkanie networkingowe  „Solutions and Initiatives in Diffuse Load Monitoring". Seminarium odbędzie się 21 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

Celem spotkania jest upowszechnienie wiedzy o najlepszych praktykach stosowanych w rejonie Morza Bałtyckiego w zakresie monitorowania i przeciwdziałania zanieczyszczeniom rozproszonych wody. Ma przybliżyć możliwości płynące ze współpracy administracji i nauki z przemysłem w obszarze zanieczyszczeń wody dzięki prezentacji rozwiązań funkcjonujących już w innych krajach Morza Bałtyckiego. Intencją organizatorów jest również wymiana kontaktów pomiędzy uczestnikami zainteresowanymi udziałem we wspólnych projektach transgranicznych będących na etapie przygotowań.

Podczas wydarzenia zaproszeni goście będą mieli okazję zapoznać się z ekspozycją zaproszonych instytucji naukowych i innowacyjnych przedsiębiorstw w postaci sesji posterowej, prezentującej najciekawsze projekty ostatnich lat, jakie zrealizowano w krajach Morza Bałtyckiego.

Program wydarzenia można znaleźć na http://www.balticflows.eu/events. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Partnerzy portalu

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.