• <
urząd_morski_gdynia_2021

Minister Maria Wasiak na posiedzeniu Rady TTE

09.10.2015 09:30 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Minister Maria Wasiak na posiedzeniu Rady TTE
Minister Maria Wasiak na posiedzeniu Rady TTE - GospodarkaMorska.pl

Czwarty pakiet kolejowy, Biała Księga transportowa oraz bezpieczeństwo na dworcach kolejowych i w pociągach to główne tematy obrad Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE), podczas których Polskę reprezentowała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Posiedzenie Rady TTE, które odbyło się 8 października 2015 r. w Luksemburgu, poprzedzone zostało spotkaniem ministrów państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbywają się zwyczajowo przed każdą formalną Radą TTE. Ich celem była wymiana informacji na temat stanowisk, które zamierzają przedstawić w poszczególnych punktach agendy Rady.

Przedmiotem obrad Rady TTE były projekty dwóch aktów prawnych z zakresu części politycznej IV pakietu kolejowego:

dyrektywy ws. otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową (tzw. dyrektywą ws. rozdzielności);
rozporządzenia ws. otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego (tzw. rozporządzeniem ws. PSO).

Celem tych propozycji jest eliminacja barier wstrzymujących rozwój konkurencyjności kolei europejskich poprzez poprawę jakości kolejowych przewozów pasażerskich oraz ich efektywności operacyjnej, a tym samym poprawę atrakcyjności kolei w stosunku do innych środków transportu. Przewidują one wprowadzenie szerszego dostępu do rynku prywatnych kolejowych usług pasażerskich oraz zmiany w zarządzaniu infrastrukturą kolejową.

Podczas Rady ministrowie dyskutowali także na temat Białej Księgi transportowej z 2011 r. W ocenie Polski większość wyzwań stojących przed sektorem transportu, które zostały zidentyfikowane w Białej Księdze, nie straciło na aktualności, a cel główny polityki - utworzenie jednolitego obszaru transportowego UE - nie został osiągnięty. W dyskusji Minister Wasiak odniosła się m.in. do kwestii socjalnych w transporcie drogowym, wskazując, że działania protekcjonistyczne podjęte w ostatnim okresie przez niektóre państwa UE stoją w sprzeczności z założeniami Białej Księgi transportowej, wskazującej na konieczność dalszego otwarcia rynku transportu drogowego. Minister zwróciła tez uwagę na kwestie emisyjności w transporcie. Strona polska sceptycznie odnosi się do kwestii poziomu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez sektor transportu o 60 proc. do 2050 r. zawartego w aktualnej Białej Księdze. Cel ten został wyznaczony na bardzo ambitnym poziomie i w konsekwencji może okazać się trudny do osiągnięcia. Ministrowie debatowali także na temat pomiaru emisji spalin w warunkach rzeczywistych dla samochodów osobowych.

Podczas spotkania ministrów Komisja Europejska zaprezentowała także stan wdrożenia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) w kontekście finansowania projektów transportowych.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38925,00 $ tona 2,81% 15 paź
 Cynk 3794,00 $ tona 6,84% 15 paź
 Aluminium 3162,00 $ tona 0,35% 15 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.