• <

Sejm przyjął senackie poprawki do noweli dot. rozwoju sektora rybackiego

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Sejm przyjął senackie poprawki do noweli dot. rozwoju sektora rybackiego
Sejm przyjął senackie poprawki do noweli dot. rozwoju sektora rybackiego - GospodarkaMorska.pl
24.07.2016 Źródło: PAP

Sejm przyjął w piątek senackie poprawki do noweli ustawy o zrównoważonym rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Nowela ma ułatwić składanie przez rybaków wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Senat zaproponował osiem poprawek, miały one charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

Celem poselskiej nowelizacji jest przyspieszenie rozpatrywania wniosków składanych przez polskich rybaków w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". Przyjęte przepisy zakładają m.in. rozszerzenie kompetencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) związane z wdrażaniem Zintegrowanej Polityki Morskiej Unii Europejskiej oraz w zakresie tzw. pomocy technicznej.

Nowela wprowadza zmianę, w której wskazuje się ARiMR, jako instytucję pośredniczącą, a także, jako instytucję zarządzającą w przypadku części priorytetów tego programu. Reguluje także akty prawne na poziomie rozporządzeń, które mają doprecyzowywać katalog beneficjentów pomocy, a także określać tryb, warunki, terminy oraz szczegółowe wymagania, jakie powinny zawierać umowy o dofinansowanie z europejskiego funduszu. Nowela określa również zasady kontroli beneficjentów programu, jak i zwrot środków, czy to nadpłaconych, czy naliczonych niewłaściwie, czy źle wykorzystanych.

"Chcemy jak najszybciej uruchomić te środki, które strona polska już posiada w ramach programu +Rybactwo i morze+, i przekazać je naszym rybakom" - mówił w środę w Senacie wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Krzysztof Kozłowski.

Ustawa zakłada także określenie limitu pieniędzy, które mogą być przyznawane w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". Nowe przepisy umożliwiają też ARiMR ubieganie się o pomoc techniczną w ramach programu operacyjnego.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów, w ramach których pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko wsparcie sektora rybackiego. W programie pojawiły się również takie komponenty, jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska. Oprócz rybołówstwa morskiego, wsparciem będzie objęte rybołówstwo śródlądowe, akwakultura oraz w niewielkim zakresie także przetwórstwo.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na lata 2014–2020, jest następcą funkcjonującego w latach 2007-2013 Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Na wsparcie sektora rybackiego Polska otrzymała z EFMR ponad 531 mln euro, co łącznie z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ponad 710 mln euro.

Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33420,00 $ tona -0,79% 12 maj
 Cynk 2984,00 $ tona -0,67% 12 maj
 Aluminium 2474,00 $ tona -2,94% 12 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.