• <

Posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

15.02.2016 11:00 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
Posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa - GospodarkaMorska.pl

We wczorajszych (15.02) rozmowach w Brukseli z ramienia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wziął udział Krzysztof Kozłowski, Podsekretarz Stanu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentował szef tego resortu Krzysztof Jurgiel. Ministrów wspierali eksperci obu resortów.

- Przedmiotem obrad było m.in. omówienie planu prac prezydencji związanych z rybołówstwem na pierwszą połowę 2016 r. oraz dyskusja nad projektem PE i Rady w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi – informuje Krzysztof Kozłowski.

Rozporządzenie, zdaniem KE, miałoby uprościć połowy unijnych rybaków na wodach państw trzecich (poza UE).

Polska negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia – przyznaje Krzysztof Kozłowski. – Projekt bowiem, zamiast upraszczać procedury administracyjne tworzy dodatkowe wymogi biurokratyczne oraz nakłada niepotrzebne koszty na armatorów rybackich.

Strona polska jest otwarta na dyskusję nad tym projektem, niemniej jednak uważamy, że prace powinny zmierzać w kierunku rzeczywistego uproszczenia procedur administracyjnych, a nie tworzenia kolejnych barier biurokratycznych – dodaje Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ.

Przypomnijmy, że Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) gromadzi ministrów ze wszystkich państw członkowskich UE. Większość państw członkowskich deleguje jednego ministra odpowiedzialnego za oba sektory, pozostałe zaś – jednego ministra odpowiedzialnego za rolnictwo oraz jednego ministra odpowiedzialnego za rybołówstwo.

W posiedzeniach uczestniczy też europejski komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich lub europejski komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa. Posiedzenia zwykle odbywają się raz w miesiącu.

Rada przyjmuje – zwykle wraz z Parlamentem Europejskim – ustawodawstwo w szeregu dziedzin związanych z produkcją żywności, rozwojem obszarów wiejskich oraz zarządzaniem rybołówstwem.

Dziedziny podlegające polityce rolnej to m.in. wspólna polityka rolna (WPR), przepisy o wewnętrznym rynku rolnym, leśnictwie, produkcji ekologicznej, jakości produkcji oraz bezpieczeństwie żywności i pasz. Środki związane ze wspólną polityką rolną służą podnoszeniu wydajności produkcji rolnej, zapewnianiu odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, stabilizacji rynków, zagwarantowaniu bezpieczeństwa dostaw oraz zapewnieniu konsumentom dostaw żywności w rozsądnych cenach.

Rada przyjmuje także ustawodawstwo w sprawie polityki rybołówstwa, rocznych całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC), kwot połowowych dla każdego gatunku, a także przydziału uprawnień do połowów. Jednym z podstawowych wyzwań jest dbanie, by rybołówstwo było bardziej zrównoważone pod względem środowiskowym oraz bardziej opłacalne ekonomicznie, a jednocześnie podejmowanie takich problemów, jak przełowienia i nadmierna zdolność połowowa floty.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 37862,00 $ tona 0,23% 14 paź
 Cynk 3551,00 $ tona 4,17% 14 paź
 Aluminium 3151,00 $ tona 2,47% 14 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.