• <

Ponad 53 mln zł na ochronę środowiska województwa pomorskiego

30.03.2016 08:09 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Ponad 53 mln zł na ochronę środowiska województwa pomorskiego

Partnerzy portalu

Ponad 53 mln zł na ochronę środowiska województwa pomorskiego - GospodarkaMorska.pl

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali 17 umów na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego projektów dotyczących ochrony różnorodności biologicznej.

RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jest największym programem finansowym w historii regionu.

– Samorząd województwa pomorskiego od wielu lat wspiera działania dotyczące zabezpieczania stanu środowiska i obszarów cennych przyrodniczo  w naszym regionie – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Realizacja tych 17 zwycięskich projektów przyczyni się do ochrony przyrody na obszarach chronionych, w szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, co w rezultacie spowoduje ograniczenie degradacji środowiska, utraty zasobów różnorodności biologicznej, a także zabezpieczenie obszarów przyrodniczo cennych przed nadmiernym obciążeniem wynikającym ze stale rosnącego ruchu turystycznego. Dzięki unijnemu wsparciu uda się również  m.in. wesprzeć budowę i rozwój centrów edukacji ekologicznej, rozwijać tereny zieleni miejskiej, a także edukować oraz zwiększać świadomość na rzecz środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu – dodał marszałek Struk.

Konkurs cieszył się dużą popularnością. Złożonych zostało 49 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ponad 216 mln zł, a łączna wartość wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła blisko 166 mln zł. Oznacza to, że wnioskodawcy aplikowali o ponad trzy razy więcej środków, niż było ich przeznaczonych w ramach tego konkursu. Łączna wartość wszystkich zwycięskich 17 projektów wynosi 81 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to ponad 53 mln zł.

Najwięcej z tej sumy – ponad 9,5 mln zł dofinansowania (13,6 mln zł to wartość całego projektu) otrzymała gmina miasta Krynica Morska na projekt pn. „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do granicy państwa w Krynicy Morskiej".

Niewiele mniej, bo 7,7 mln zł (wartość całego projektu to ponad 11 mln zł) otrzymała gmina miasta Ustka. Pieniądze przeznaczone zostaną na ochronę, rewaloryzację i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w uzdrowiskach województwa pomorskiego (budowa infrastruktury organizującej ruch turystyczny) oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie.

Wśród beneficjentów jest również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który na dwa projekty (Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza i Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza) otrzymał łącznie ponad 4 mln zł dofinansowania.

Uroczystość odbyła się 29 marca 2016 r., w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.