• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

Amatorski połów ryb

25.04.2016 07:44 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Amatorski połów ryb - GospodarkaMorska.pl

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnego zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych obwodów rybackich, w których uprawnionym do rybactwa jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu są zobowiązane do przesłania na adres internetowy zezwolenia@poznan.rzgw.gov.pl następujących danych:

    imię i nazwisko
    numer karty wędkarskiej
    nazwa obwodu rybackiego (lista poniżej)
    okres uprawiania amatorskiego połowu ryb*

* zezwolenia wydawane będą od dnia 26 kwietnia 2016 r. i będą obowiązywały od dnia 01 maja 2016 r. maksymalnie do dnia 31 października 2016 r., ewentualnie do dnia publicznego otwarcia ofert – w przypadku obwodów ujętych w ogłoszeniach o konkursach ofert, lub do dnia usunięcia obwodu z listy umieszczonej na stronie – w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających ich wydawanie, niezależnych od Dyrektora RZGW w Poznaniu.

 Wiadomości niekompletne lub przesłane na adres inny niż wskazany powyżej nie będą rozpatrywane. Czas oczekiwania na zezwolenie jest zależny od ilości napływających wiadomości. Oczekując na zezwolenie należy sprawdzać również folder spam/wiadomości śmieci.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zmiany poniższej listy, dlatego każdorazowo przed rozpoczęciem uprawiania amatorskiego połowu ryb należy upewnić się czy dany obwód rybacki nadal jest udostępniony do uprawiania amatorskiego połowu ryb. W przypadku wykreślenia obwodu rybackiego z poniższej listy, wydane wcześniej zezwolenie wygasa z dniem wykreślenia obwodu. W przypadku zmiany daty udostępnienia obwodu rybackiego wydane wcześniej zezwolenie obowiązuje do daty widniejącej aktualnie na poniższej liście.

 

Partnerzy portalu

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.