• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Projektowanie i Budowa Jachtów - nowy kierunek i współpraca Politechniki Gdańskiej z PRS

23.04.2021 10:28 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Projektowanie i Budowa Jachtów - nowy kierunek i współpraca Politechniki Gdańskiej z PRS

Partnerzy portalu

Projektowanie i Budowa Jachtów - nowy kierunek i współpraca Politechniki Gdańskiej z PRS - GospodarkaMorska.pl
Fot. materiały prasowe

22 kwietnia 2021 roku Polski Rejestr Statków podpisał porozumienie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej o współpracy naukowo-dydaktycznej w związku z otwarciem nowego kierunku studiów na PG - Projektowanie i Budowa Jachtów.

PRS od kilkudziesięciu lat współpracuje z Politechniką Gdańską. Jako jednostka nadzorująca i potwierdzająca spełnienie przez obiekty pływające wymagań technicznych, zatrudnia wielu inżynierów i doktorów wykształconych przez Politechnikę Gdańską. Kadry PRS opierają się na absolwentach i pracownikach naukowych Uczelni. Od ponad 60 lat PRS korzysta z wiedzy naukowców Politechniki Gdańskiej, zrzeszonych w ramach Rady Technicznej PRS.

Utworzenie nowej struktury – Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, łączącego dwie dotychczas niezależnie istniejące jednostki – Wydział Mechaniczny i Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, jest kolejną okazją do określenia wspólnych kierunków rozwoju. W dniu 22 kwietnia 2021 r. nowe władze Wydziału: dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn oraz członek Zarządu PRS Dariusz Rudziński podpisali Porozumienie o współpracy w obszarze dydaktyczno-naukowym. Intencją porozumienia jest współpraca PG i PRS, podejmowana w celu podniesienia jakości kształcenia przyszłych kadr przez wprowadzenie w działaniach kształcenia zawodowego edukacyjnych elementów praktycznej wiedzy z zakresu projektowania i budowy jachtów. Będąc depozytariuszem wiedzy technicznej czujemy się zobowiązani do dzielenia się nią z nowym pokoleniem przyszłych inżynierów.

- Bez wsparcia takich firm jak Polski Rejestr Statków nie bylibyśmy w stanie przekazać takiej wiedzy praktyczniej swoim studentom. Dlatego dziś podpisane porozumienie jest niezwykle istotne dla naszej uczelni powiedział dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn.

Od nowego roku akademickiego 2021/2022 na WIMiO otwarty zostanie bowiem nowy kierunek studiów – Projektowanie i budowa jachtów. Zgodnie z założeniami władz Wydziału kierunek posiadać będzie profil praktyczny. W czasie studiów przewidywane są praktyki i staże w zwiększonym, w stosunku do innych kierunków, wymiarze czasu.

- Jesteśmy jedną z tych firm, które zadeklarowały swoją pomoc w organizacji miejsc praktyk i w przyszłości miejsc pracy dla studentów tego kierunku. Jesteśmy gotowi wesprzeć PG w doradztwie i konsultacjach przy tworzeniu programów studiów i programów praktyk i staży, w opiniowaniu programów studiów w zakresie budowy jachtów i łodzi motorowych, a także udzielaniu wsparcia merytorycznego przy pisaniu prac dyplomowych informuje członek Zarządu PRS Dariusz Rudziński

- Od wielu lat przyjmujemy do pracy młodych architektów konstrukcji okrętowych, którzy pod nadzorem ekspertów PRS rozwiązują zagadnienia hydrodynamiczne, wytrzymałościowe i statecznościowe dotyczące konstrukcji statków. Studenci wspomagają PRS w pracach tworzenia modeli numerycznych, w zamian poznając nowoczesne techniki obliczeniowe i zasady oceny bezpieczeństwa konstrukcji na podstawie stawianych przez towarzystwa klasyfikacyjne wymagań dodaje Monika Warmowska-Gadzińska, Dyrektor Pionu Naukowo-Badawczego PRS

PRS posiada doświadczenie związane z eksploatacją jachtów, łodzi motorowych oraz małych statków. Od wielu lat w PRS funkcjonuje Inspektorat Nadzoru Statków Śródlądowych, Jachtów i Łodzi zajmujący się specyfiką tych jednostek. Pod jego nadzorem prowadzone były budowy między innymi takich żaglowców jak: DAR MŁODZIEŻY, POGORIA, OCEANIA oraz odbudowy takich jednostek jak GENERAŁ ZARUSKI, WIELKOPOLSKA czy obecnie prowadzony nadzór na odbudową żaglowca KAPITAN GŁOWACKI. Prowadzone były także nadzory nad budową wielu innych mniejszych jachtów, które wielokrotnie bezpiecznie przemierzały morza i oceany. Od 2004 roku pracownicy tego inspektoratu zajmują się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem rekreacyjnych jednostek pływających w aspekcie Dyrektywy Unijnej 2013/53/UE (Recreational Craft Directive).

Inspektorzy i specjaliści PRS posiadają duże doświadczeniu zawodowe. PRS współuczestniczy w pracach organizacji międzynarodowych (polskich sekcjach IMO, panelach roboczych IACS, komitetu International Ship and Offshore Structures Congress), które rozwiązują aktualne problemy i tworzą nowe wymagania techniczne.

Porozumienie obejmuje również wzajemną współpracę w ramach promocji obydwu instytucji, wspólnego tworzenia publikacji naukowych, korzystania z laboratoriów, oprogramowania i innych zasobów w celu wzajemnego rozwoju.

Dziękujemy za wysłane grafiki.