• <
siemens_gamesa_2022

Zbliża się wejście w życie Konwencji BWM

10.04.2016 07:29 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Zbliża się wejście w życie Konwencji BWM

Partnerzy portalu

Zbliża się wejście w życie Konwencji BWM - GospodarkaMorska.pl

Pod koniec listopada 2015 r. do grona sygnatariuszy Międzynarodowej Konwencji o Kontroli i Postępowaniu z Wodami Balastowymi i Osadami na Statkach (Konwencja BWM) dołączyły Ghana, Indonezja oraz Maroko. Tym samym liczba państw, które ratyfikowały Konwencję BWM wzrosła do 47, czyli znacznie ponad minimalny próg 30 państw. Niemniej jednak 12-miesięczny okres, który upłynąć musi od spełnienia warunków ratyfikacyjnych (wejścia w życie) do początku obowiązywania postanowień Konwencji nadal nie rozpoczął oficjalnie swojego biegu. A to dlatego, że mechanizm ratyfikacyjny jest w przypadku tej Konwencji bardziej złożony i nie wystarczy, by konwencję ratyfikowało przynajmniej 30 państw. Niezbędne jest też, by jednocześnie stanowiły one 35% tonażu światowej floty handlowej.

IMO otrzymuje informacje o tonażu państw członkowskich dwa razy do roku – w czerwcu na potrzeby sprawozdań finansowych oraz w grudniu na potrzeby „konwencyjne”. Przed ratyfikowaniem Konwencji przez Ghanę, Indonezję oraz Maroko tonaż oszacowany był na podstawie danych przedłożonych w czerwcu 2015, w związku z czym po listopadowej ratyfikacji sekretarz generalny IMO zarządził dokładną weryfikację tych danych.

Jednocześnie wskazać należy, iż próg 30 państw został już dawno przekroczony i obecnie liczba państw, które ratyfikowały konwencję wzrosła do 47. Niemniej jednak do wejścia w życie postanowień konwencji konieczne jest, by jednocześnie państwa, które ją ratyfikowały stanowiły minimum 35% tonażu światowej floty handlowej.

Proces weryfikacji łącznego tonażu państw-stron Konwencji BWM przeprowadzony został przez IHS Martime & Trade. Wyniki wskazujące stan na koniec grudnia 2015 (tj. po ratyfikacji przez Ghanę, Indonezję i Maroko) zostały przedstawione przez IMO na początku roku i okazało się, że do przekroczenia progu konwencyjnego zabrakło mniej niż 1 punkt procentowy. Wynik 34,35% oznacza, że warunki konwencyjne nie zostały spełnione i dwunastomiesięczne vacatio legis nie rozpoczęło swojego biegu, wciąż zatem nie wiemy kiedy postanowienia konwencji balastowej zaczną obowiązywać armatorów.

W związku z powyższym sekretarz generalny IMO zaapelował o jak najpilniejszą ratyfikację Konwencji BWM przez kolejne państwa, tak by możliwym było ustalenie ostatecznej daty początku obowiązywania nowych obowiązków i by umożliwić armatorom odpowiednie przygotowanie floty.

Grono państw, które ratyfikowały Konwencję w dalszym ciągu powiększa się a 7 marca br. dołączyła do nich Belgia. Z informacji przekazanych przez IMO wynika, iż aktualna liczba państw, które przystąpiły do Konwencji wynosi 48, co łącznie ma stanowić 34,82% tonażu floty handlowej na świecie. W tym wypadku jest wysoce prawdopodobne, iż konwencyjny wymóg w zakresie tonażu zostanie spełniony jeszcze w tym roku.


Dariusz Szymankiewicz, radca prawny
Szymon Romanowicz, asystent prawny
„Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”
w Szczecinie


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.czernis.pl

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.