• <
BOTA_2023

Z ambasadorem Iranu o współpracy w sprawach morskich

22.04.2016 06:48 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Z ambasadorem Iranu o współpracy w sprawach morskich

Partnerzy portalu

Z ambasadorem Iranu o współpracy w sprawach morskich - GospodarkaMorska.pl

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej spotkał się Raminem Mehmanparastem, ambasadorem Islamskiej Republiki Iranu. Spotkanie odbyło się z inicjatywy strony irańskiej i stanowiło otwarcie nowego etapu współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a Islamską Republiką Iranu w sprawach morskich.

Rozmówcy dyskutowali o możliwych obszarach współpracy bilateralnej, zwłaszczao kooperacji dotyczącej edukacji morskiej (wymiana studentów, wizyty studyjne kadry szkoleniowej obu stron), rybołówstwa, portów, przemysłu stoczniowego.

Strony zadeklarowały chęć i potrzebę współpracy między obydwoma krajami. Ambasador Ramin Mehmanparast zaproponował ministrowi zorganizowanie spotkania na szczeblu rządowym w celu intensyfikacji działań i współpracy w ww. obszarach.

Minister Gróbarczyk zaaprobował inicjatywę, zadeklarował też przygotowanie szczegółowej oferty współpracy w obszarze gospodarki morskiej, która zostanie przedstawiona podczas spotkania właściwych ministrów.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.