• <
BOTA_2023

XXV posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej

31.07.2015 12:24 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska XXV posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej

Partnerzy portalu

XXV posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej - GospodarkaMorska.pl

Najważniejsze ostatnie wydarzenia związane z realizacją polityki morskiej państwa były przedmiotem rozmów na kolejnym, 25. posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. polityki Morskiej. Posiedzenie, któremu przewodniczyła wiceminister Dorota Pyć, odbyło się 28 lipca 2015 r.

W trakcie spotkania poruszono temat udziału delegacji MIiR pod przewodnictwem wiceminister D. Pyć w 28. sesji Zgromadzenia Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej UNESCO, podczas której Polska została wybrana do Rady Wykonawczej tej organizacji. Wiceminister Pyć przedstawiła też przebieg oraz rezultaty III Światowego Szczytu Oceanicznego, którego gospodarzem był rząd Portugalii. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie ministerstwa.

Podsekretarz stanu przedstawiła także zarys harmonogramu prac nad Planem Działania do Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa na Morzu, który we wrześniu 2015 r. zostanie przekazany Komisji Europejskiej.

Omówiono również prace legislacyjne prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w obszarze gospodarki morskiej. Wspomniano m.in. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw,  który Rada Ministrów przyjęła 7 lipca 2015 r. Zobacz na stronie ministerstwa. Podkreślono także, że Rada Ministrów 23 czerwca 2015 r. przyjęła projekt ustawy o pracy na morzu. Zobacz na stronie ministerstwa.

Posiedzenie było poświęcone również kwestiom ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego Bałtyku. Przedstawicielka Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku zaprezentowała działania podejmowane przez Polskę w dziedzinie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego, realizowane projekty międzynarodowe oraz formy ochrony zabytków archeologii podwodnej w Polsce. W prezentacji podkreślono, że inwentaryzacja i dokumentacja stanowisk archeologii podwodnej oraz informacja o zatopionych wrakach będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój edukacji morskiej,  rekreacji i turystyki, a w konsekwencji gospodarki obszarów przybrzeżnych.

Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrelacjonował prace prowadzone w związku z ratyfikacją konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego z 2001 roku.

Rozmowy dotyczyły też planowanej realizacji priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), która rozpoczęła się 1 lipca. Omówiony został kalendarz prezydencji, który dostępny jest na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Najważniejszymi wydarzeniami organizowanymi w ramach polskiego przewodnictwa w RPMB będą m. in.: 7-9 września - XVIII Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO, 16 września - spotkanie ministrów kultury państw bałtyckich, 22-23 września - VIII Forum Turystyczne Państw Bałtyckich.

***

Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należy monitorowanie realizacji polskiej polityki morskiej, przygotowywanie i opiniowanie projektów stanowisk Rady Ministrów, opracowywanie rocznych raportów oraz innych dokumentów na potrzeby Rady Ministrów, a także instytucji UE.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.