• <
BOTA_2023

Wild: Na przełomie maja i czerwca wyniki analizy lokalizacyjnej Centralnego Portu Komunikacyjnego

pc

09.05.2018 04:20 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Wild: Na przełomie maja i czerwca wyniki analizy lokalizacyjnej Centralnego Portu Komunikacyjnego

Partnerzy portalu

Wild: Na przełomie maja i czerwca wyniki analizy lokalizacyjnej Centralnego Portu Komunikacyjnego - GospodarkaMorska.pl

Na przełomie maja i czerwca br. będą znane dokładne wyniki analizy lokalizacyjnej, dzięki której znany będzie obszar przeznaczony pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK dla RP Mikołaj Wild.

"Na przełomie maja i czerwca będziemy znali dokładne wyniki analizy lokalizacyjnej, dzięki której poznamy obszar przeznaczony pod budowę tej inwestycji. I od tego momentu rozpoczną się intensywne konsultacje z mieszkańcami, tak aby wypracować kompromisowe rozwiązania, wyzwania, jakim jest nabycie gruntów pod tą inwestycję" - powiedział Wild we wtorek w Sejmie podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Jak dodał, "mamy świadomość, że realizacja tego przedsięwzięcia nie będzie następowała bez problemów". "To inwestycja bezprecedensowa, także ze względu na swoją skalę" - podkreślił Wild.

Wiceminister zaznaczył, że projekt ustawy umożliwi powstanie CPK, czyli multimodalnego węzła transportowego w samym sercu Polski. Spowoduje on również rozbudowę sieci kolejowej i przemodelowanie systemu transportowego.

"90 proc. terenów potrzebnych do powstania CPK przewidujemy, że uda nam się nabyć (...). Te negocjacje, które rozpoczną się jeszcze w tym roku, potrwają do końca 2019 roku, czyli będą trwały przeszło 1,5 roku. Rzeczpospolita dołoży starań, aby umowy były jak najbardziej korzystne dla lokalnej społeczności, ponieważ pisaliśmy ustawę w taki sposób, aby wyjść jak najdalej naprzeciw niepokojom społeczności lokalnej" - powiedział. Dodał, że inwestycja ta musi być prowadzona z poszanowaniem interesów lokalnej społeczności.

Jak mówił, "przygotowując ustawę skupiliśmy się na zapewnieniu skuteczności tej inwestycji i efektywnej kontroli publicznej nad procesami, które będą się na nią składać". Wild dodał, że dział pierwszy tej ustawy wyznacza zasady ogólne, na podstawie których będzie przeprowadzony proces inwestycyjny.

"Stoimy przed możliwością współtworzenia największego projektu infrastrukturalnego w ciągu ostatnich 30 lat. Głęboko wierzę, że idea stworzenia najlepiej skomunikowanego miejsca nie tylko w Polsce, ale w naszej części Europy, leży głęboko w interesie każdego z mieszkańców naszego kraju - niezależnie od prezentowanych sympatii i poglądów politycznych" - podkreślił.

Jak zauważył, ruch lotniczy w Polsce rośnie. "Od 2010 roku mamy świadomość, że największy port w Polsce, czyli Lotnisko Chopina, nie będzie w stanie obsłużyć wzrastającego ruchu. Budowa CPK to nie tylko budowa lotniska. To również budowa ponad 800 km nowych tras kolejowych, to stworzenie możliwości dojechania do Portu Solidarność w ciągu 2-2,5 godz. z największych polskich miast" - przekonywał pełnomocnik.

Jak tłumaczył Wild, drugi dział projektu ustawy to część ustrojowa, w której zostały rozszerzone kompetencje pełnomocnika i dookreślono kompetencje spółki celowej, która zostanie powołana na podstawie ustawy. Jak mówił, do kompetencji pełnomocnika będzie należał m.in. nadzór nad strategicznymi założeniami projektu.

Projekt przewiduje, że minister właściwy ds. transportu będzie wykonywał swoje funkcje w odniesieniu do sektora lotniczego przy pomocy sekretarza, bądź podsekretarza stanu, będącego pełnomocnikiem rządu ds. CPK. Jeśli chodzi o spółkę celową, to ma ona zajmować się operacyjnym zarządzaniem programem.

Dział trzeci ustawy reguluje kwestie przygotowania i realizacji inwestycji. "Etap przygotowania inwestycji rozpoczyna się od wydania rozporządzenia przez Radę Ministrów, na podstawie którego wyznaczony zostanie maksymalny obszar objęty badaniami środowiskowymi i maksymalny obszar potencjalnego oddziaływania ustawy. Obszarem tym będą objęte gminy i tereny niezbędne do przygotowania realizacji CPK" - tłumaczył wiceminister.

Jak dodał, kolejnym etapem będzie rezerwacja terenu, która będzie następowała w drodze aktu prawa miejscowego, wydawanego przez wojewodę. W tym zakresie nastąpi rozszerzenie kompetencji organów władzy publicznej.

"Ustawa przewiduje również stworzenie obiektywnego narzędzia, za pomocą którego będziemy mogli prowadzić negocjacje z właścicielami nieruchomości. Są to ekspertyzy rynku nieruchomości, przygotowywane przez rzeczoznawców majątkowych. Chodzi o to, aby zapewnić transparentność i uczciwe wyważanie interesu ogólnego z interesem mieszkańców" - mówił Wild.

"Zadbamy o to, aby mieszkańcy terenów, na których powstanie Centralny Port Komunikacyjny, mieli możliwość - jeśli taka będzie ich wola - dalszego prowadzenia działalności rolniczych. Nie tylko uzyskają korzystną cenę, jeżeli będą zainteresowani gratyfikacją pieniężną, ale też uzyskają nieruchomości zastępcze, na których - jeśli taka będzie ich wola - będą mogli kontynuować działalność rolniczą" - zaznaczył.

Jak dodał, jest przekonany o tym, że jest możliwa współpraca przy realizacji tego projektu. "Dlatego wnoszę o jego pozytywną ocenę i przyjęcie w zaproponowanym przez rząd kształcie" - powiedział Wild.

Podczas wystąpień klubowych projekt poparło PiS; za jego odrzuceniem opowiedziały się Platforma Obywatelska i Nowoczesna. Klub Kukiz'15 zadeklarował chęć dalszych prac nad projektem w sejmowej komisji infrastruktury. Klub PSL-UED nie przedstawił jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

Sejm skierował rządowy projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym do dalszych prac w sejmowej komisji infrastruktury.

Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na jego lokalizację wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów. Po pierwszym etapie budowy port ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Ma on powstać na ok. 3000 ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, czyli do końca 2027 r.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.