• <
urząd_morski_gdynia_2021

Szkolenie marynarzy w zakresie bezpieczeństwa w świetle Konwencji o pracy na morzu

28.06.2015 18:54 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Szkolenie marynarzy w zakresie bezpieczeństwa w świetle Konwencji o pracy na morzu
Szkolenie marynarzy w zakresie bezpieczeństwa w świetle Konwencji o pracy na morzu - GospodarkaMorska.pl

Niniejszy artykuł stanowi kolejny już etap omawiania przyjętych przez przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji Pracy wytycznych do Konwencji o pracy na morzu z 2006 roku, zwanej również MLC (Maritime Lobour Convention).

Wcześniejsze publikacje w ramach tego cyklu dotyczyły: oceny i zarządzania niebezpieczeństwami grożącymi marynarzom przy świadczeniu przez nich pracy, zasad funkcjonowania komitetu do spraw bezpieczeństwa oraz procedury raportowania i badania wypadków przy pracy mających miejsce na statkach.  

Wytyczne do MLC nie mają co prawda charakteru wiążącego, zostały jednak przyjęte w celu ułatwienia państwom będącym stronami Konwencji implementację postanowień tego aktu do swoich systemów prawnych. Z uwagi na ten fakt, omawiane tu wytyczne przyjęły formę zbioru praktycznych informacji, powinny one więc okazać się w znacznym stopniu przydatne wszelkim podmiotom prywatnym napotykającym na problemy w interpretacji i stosowaniu przepisów MLC.  

Jak wynika z wytycznych, marynarz nie może pracować na statku do czasu odbycia odpowiedniego szkolenia lub uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania swoich obowiązków oraz do czasu odbycia szkolenia dotyczącego zasad zachowania bezpieczeństwa na statku. Również wszelkie wewnętrzne polityki i programy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w procesie pracy powinny uwzględniać przeprowadzanie wobec marynarzy odpowiednich szkoleń.

Dodatkowo, zgodnie z treścią wytycznych marynarze, przed podjęciem pracy na statku powinni zostać zapoznani z charakterem ich obowiązków, a także ze wszelkimi instalacjami i sprzętem znajdującym się na pokładzie statku, jak i z właściwościami samej jednostki, które to informacje mogą okazać się przydane zarówno podczas codziennej pracy marynarza jak i w razie nagłego wypadku. Co więcej, nie tylko marynarze, ale wszystkie osoby przebywające na statku a nie będące jego pasażerami przed przystąpieniem do pracy powinny odbyć szkolenie w zakresie dotyczącym ich obowiązków oraz charakterystyki pracy na statku. Osoby te powinny zostać także zapoznane z technikami przetrwania w razie nieszczęśliwego wypadku. Ponadto, część marynarzy powinna odbyć dodatkowe szkolenia, np. w zakresie przeciwdziałania pożarom czy zasad udzielania pierwszej pomocy.

Zasady przeprowadzania opisanych powyżej szkoleń marynarzy i innych osób świadczących pracę na statku powinny być dostosowywane do wielkości, rodzaju oraz wyposażenia jednostki, na której zatrudnione mają być szkolone osoby. Przy organizacji tego rodzaju szkoleń należy oczywiście wziąć pod uwagę, iż osoby biorące w nich udział pochodzą z różnych krajów, posługują się różnymi językami oraz są członkami innych kręgów kulturowych.

Zdaniem twórców wytycznych, niezwykle istotne jest, aby przy przeprowadzaniu szkolenia uwzględnić staż pracy na statku szkolonych osób. W ten sposób, podmioty organizujące szkolenie powinny mieć na uwadze, że osoby, które po raz pierwszy podejmują się pracy na statku, a także osoby, które miały znaczną przerwę w wykonywaniu tego rodzaju pracy mogą być niezaznajomione z obowiązującym procesem pracy, a także z zasadami posługiwania się sprzętem i materiałami znajdującymi się na statku.

Twórcy wytycznych do MLC podkreślają także, iż największy nacisk powinien zostać położony na przekazywanie marynarzom informacji mających na celu zapewnienie im i innym członkom załogi bezpieczeństwa. W tym celu wykorzystywane powinny być wszelkie możliwe środki przekazu, a w szczególności: materiały wideo, nauka z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zajęcia grupowe, wywieszanie na statku plakatów informujących o niebezpieczeństwach związanych z pracą na morzu czy udostępnianie czasopism zawierających artykuły dotyczące zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.

Radca prawny Artur Pomorski
Aplikant radcowski Adam Gielnik
„Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”
 w Szczecinie


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.czernis.pl

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39037,00 $ tona -0,61% 26 paź
 Cynk 3455,00 $ tona -1,57% 26 paź
 Aluminium 2830,00 $ tona -2,95% 26 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.