• <
BOTA_2023

Sprawdź czy przysługuje Ci wyższe świadczenie

ew

04.04.2018 07:49 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Sprawdź czy przysługuje Ci wyższe świadczenie

Partnerzy portalu

Sprawdź czy przysługuje Ci wyższe świadczenie - GospodarkaMorska.pl

Pobierasz emeryturę, rentę albo masz ustalony kapitał początkowy, ale nie masz dokumentów potwierdzających zarobki za część okresów pracy, i dlatego ZUS nie wliczył ich do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia? Sprawdź, czy możesz ponownie przeliczyć świadczenie lub kapitał początkowy z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego.


Do podstawy, od której ZUS ustala wysokość świadczenia lub kapitału początkowego, czyli do tzw. podstawy wymiaru świadczenia, wliczamy okresy ubezpieczenia potwierdzone dokumentami, które składa się wraz z wnioskiem o emeryturę, rentę lub obliczenie kapitału początkowego. Jeśli ZUS nie otrzymał dokumentów potwierdzających zarobki to przyjmował za taki okres wynagrodzenie równe zeru.


Jeżeli ktoś przy składaniu wniosku nie mógł udokumentować zarobków z okresu pozostawania w stosunku pracy, który ZUS uwzględnił do ustalenia podstawy wymiaru, dlatego że zakład pracy został zlikwidowany, nie mógł odnaleźć archiwum, które przechowuje dokumentację płacową lub została ona zniszczona, może złożyć wniosek o przeliczenie wysokości świadczenia lub kapitału początkowego. ZUS sprawdzi wtedy, czy może przyjąć minimalne wynagrodzenie za dany okres oraz czy może ponownie ustalić wysokość  świadczenia lub kapitału początkowego.


Minimalne wynagrodzenie za okresy, za które nie ma dokumentów potwierdzających zarobki, ZUS ustali proporcjonalnie do okresu oraz wymiaru pozostawania w stosunku pracy. Przykładowo, jeśli ktoś pracował na pół etatu to ZUS uwzględni odpowiednio do czasu pracy połowę obowiązującego wówczas minimalnego wynagrodzenia.


Wnioskując o ponowne obliczenie świadczenia  można skorzystać z formularza  ERPO, a o ponowne  ustalenie kapitał początkowego z wniosku EKP. Są one dostępne w  placówkach ZUS i na stronie www.zus.pl. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w każdej placówce ZUS. Można go także przesłać pocztą lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych.


O przeliczeniu świadczenia lub kapitału początkowego ZUS poinformuje w decyzji. Na jej wydanie ma 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Samo świadczenie przeliczy od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.


Każdy kto ma pytania związane ze swoją sprawą lub wątpliwości dotyczące świadczenia może odwiedzić placówkę ZUS albo skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej. Konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00  lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, e-maila: cot@zus.pl, a także Skype’a: zus_centrum_obslugi_tel.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.