• <

Sejm: Pierwsze czytanie noweli o monitorowaniu przewozu towarów wrażliwych koleją

pc

07.02.2018 05:03 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Sejm: Pierwsze czytanie noweli o monitorowaniu przewozu towarów wrażliwych koleją
Sejm: Pierwsze czytanie noweli o monitorowaniu przewozu towarów wrażliwych koleją - GospodarkaMorska.pl

Monitorowanie przewozu towarów wrażliwych koleją oraz kontrola transportu produktów leczniczych przewiduje projekt nowelizacji ustawy, nad którym we wtorek debatował Sejm.

We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Po debacie projekt został skierowany do dalszych prac w komisji finansów publicznych i komisji infrastruktury.

"W celu ograniczenia możliwości wykorzystania transportu kolejowego do realizacji nielegalnych przewozów towarów wrażliwych, (...) zasadnym jest wprowadzenie rozwiązań minimalizujących zdefiniowane ryzyko. Stąd potrzeba włączenia do systemu monitorowania także przewozów dokonywanych koleją" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

"W latach 2016 i 2017 zauważyliśmy 100-procentowy wzrost przewozów koleją wyrobów energetycznych, ze 368 mln litrów do 652 mln litrów" - powiedział wiceminister finansów Piotr Walczak, przedstawiając projekt w Sejmie.

Według niego zebrane dotychczas doświadczenia wskazują na potrzebę wprowadzenia regulacji dotyczących monitorowania przewozu towarów koleją. "Kontrole te będą wykonywane na bocznicach kolejowych, w miejscu dostarczenia towaru" - zaznaczył Walczak.

Jak dodał projekt noweli przewiduje także "objęcie systemem monitorowania przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wskazanych przez ministra zdrowia", które to są zagrożone nielegalnym wywozem do innych państw członkowskich Unii Europejskich i państw trzecich.

Podstawowym celem projektowanej regulacji jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych. Chodzi o paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy, a także produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, zagrożone brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę.

Projekt zakłada, że ze względu na specyfikę przewozów kolejowych nie będzie kontroli na całej trasie przewozu – będzie ona wykonywana np. na bocznicach kolejowych, w miejscu dostarczenia towarów lub w kolejowych oddziałach celnych (tzw. oddziałach granicznych). Przewoźnicy kolejowi będą musieli uzupełnić zgłoszenia przewozu, np. o numery: wagonu i pociągu.

Do projektu wprowadzono także nowy rozdział dotyczący monitorowania przewozu produktów leczniczych. Każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu (GIF) zamiar wywozu tych towarów z Polski lub ich zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza naszym krajem.

Ta regulacja powinna ograniczyć wywóz specjalistycznych i nowoczesnych leków (głównie ratujących życie) za granicę.

Nowe przepisy przewidują, że jeśli środek transportu wraz z towarem nie zostanie przedstawiony do wskazanego miejsca w określonym czasie, na przewoźnika zostanie nałożona kara 20 tys. zł. Jeżeli transport zarejestrowany w ramach tranzytu przez Polskę zniknie, kara wyniesie 100 tys. zł.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.