• <
urząd_morski_gdynia_2021

Rząd o założeniach budżetu, zmianach w 500 plus i stanowisku ws. Nord Stream 2

pc

06.06.2017 00:06 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Rząd o założeniach budżetu, zmianach w 500 plus i stanowisku ws. Nord Stream 2
Rząd o założeniach budżetu, zmianach w 500 plus i stanowisku ws. Nord Stream 2 - GospodarkaMorska.pl

Założenia przyszłorocznego budżetu, propozycje zmian w ustawach dotyczących wsparcia rodzin - w tym dot. 500 plus i żłobków - a także projekt stanowiska Polski w sprawie gazociągu Nord Stream 2 znajdą się wśród tematów wtorkowego posiedzenia rządu.

O tym, iż Rada Ministrów zajmie się we wtorek założeniami projektu budżetu państwa na 2018 r. mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej w KPRM rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Jak zapowiedział, wśród wstępnych założeń rządowych propozycji budżetowych znajdzie się m.in. wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc. PKB, spadek bezrobocia do 6,4 proc. oraz redukcja deficytu sektora finansów publicznych do poziomu 2,5 proc. PKB; inflacja ma zaś wynieść 2,3 proc.

Bochenek zaznaczył, że przyszłoroczny wzrost gospodarczy ma opierać się głównie na wzroście inwestycji w sektorze publicznym oraz na rosnącym popycie inwestycyjnym w sektorze prywatnym.

Przeciętne przyszłoroczne wynagrodzenie brutto ma z kolei wynieść 4443 zł, czyli być wyższe o 200 zł niż w tym roku.

W niedawnej rozmowie z PAP wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki ocenił, że założenia przyszłorocznego budżetu są realistyczne. "Nie są nadmiernie optymistyczne, ale też nie są nadmiernie konserwatywne" - ocenił.

Rząd ma się ponadto zająć propozycjami wskaźników na rok 2018 dot. wzrostu wynagrodzeń oraz waloryzacji emerytur i rent.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zarekomendował podniesienie minimalnego wynagrodzenia do 2 tys. 80 zł, minimalnej stawki godzinowej do 13 zł 50 gr. Nieco wyższy poziom minimalnych wynagrodzeń zaproponowało MRPiPS (odpowiednio 2 tys. 100 zł i 13 zł 70 gr). Przyjęte przez rząd wskaźniki będą następnie przedstawione do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego; jeśli zasiadający w Radzie przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców nie wypracują wspólnego stanowiska w tej sprawie, wysokość płacy minimalnej - tak jak w ubiegłym roku - zostanie ustalona poprzez rozporządzenie.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych przyjęły wspólne stanowisko w sprawie wzrostu płacy minimalnej w 2018 r. Ich zdaniem, powinna ona wynieść połowę przeciętnego wynagrodzenia za pracę, czyli ok. 2.220 zł. Pracodawcy w Radzie Dialogu Społecznego chcą, by płaca minimalna wzrosła jedynie o ustawowy wskaźnik - do 2.050 zł.

Rząd ma się ponadto we wtorek zająć przygotowanym przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej projektem nowelizacji niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Projekt ten stanowi efekt przeglądu systemu wsparcia rodzin, do którego zobowiązała rząd ustawa wprowadzająca program "Rodzina 500 plus" i zakłada zmiany przede wszystkim w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, o Karcie Dużej Rodziny.

Propozycje przygotowane przez MRPiPS przewidują m.in. uszczelnienie systemu - tak, by nie dochodziło do wyłudzania świadczenia 500 plus, gdy ono nie przysługuje - oraz ułatwienia w tworzeniu żłobków.

Celem proponowanych zmian jest wyeliminowanie niepożądanych zjawisk, które zaobserwowano w trakcie pierwszego roku realizacji programu "Rodzina 500 plus", takich jak: dopasowywanie dochodu do kryterium uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, niezgodne ze stanem faktycznym deklarowanie samotnego wychowywania dziecka, deklarowanie zaniżonego dochodów oświadczeniach składanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczające się w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego.

Dodatkowo, projekt ma doprecyzować niektóre przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, m.in. dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci pozostające pod opieką naprzemienną rodziców nietworzących rodziny. Projekt ma także ujednolicić i doprecyzować przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wśród zmian zaproponowanych w projekcie jest też anulowanie planowanego od listopada br. wzrostu kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wzrostu wysokości świadczeń rodzinnych. W uzasadnieniu projektu wskazano, że weryfikacja ta zakłada wzrost kryteriów oraz wzrost niektórych świadczeń rodzinnych o ok. 5-7 zł. Resort argumentował, że podwyżkę zaplanowano w 2015 r, a po wprowadzeniu programu 500 plus (1 kwietnia 2016 r.) sytuacja rodzin się zmieniła - każda osoba, która spełnia kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych, otrzymuje też świadczenie 500 plus na każde dziecko, bo kryterium uprawniające do niego to 800 zł na osobę w rodzinie (1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością), a przy świadczeniach rodzinnych próg wynosi 674 zł (lub 764 zł).

Projekt przewiduje ponadto zmiany w tzw. ustawie żłobkowej. Według resortu mają one ułatwić zakładanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci i zwiększyć liczbę dostępnych w nich miejsc. MRPiPS szacuje, że w ciągu 2-3 lat utworzonych zostanie ok. 110 tys. miejsc, tak aby ok. 33 proc. dzieci w wieku 1-3 lata było objętych opieką instytucjonalną. Opłaty ponoszone przez rodziców spadłyby do ok. 400 zł miesięcznie.

W projekcie przewidziano też zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny, mające dostosować ją do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej oraz rozszerzyć wiedzę na temat zniżek ofertowych przez podmioty uczestniczące w programie, zachęcić nowe firmy do włączania się w tę inicjatywę. Zaproponowano też, aby uprawnieni do Karty Dużej Rodziny byli również rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali co najmniej trójkę dzieci.

Na wniosek Ministerstwa Energii ministrowie mają się również zająć projektem stanowiska rządu w sprawie realizacji gazociągu Nord Stream 2. Nord Stream 2 to projekt dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie o mocy przesyłowej 55 mld metrów sześciennych surowca rocznie. Gazociąg ma być gotowy do końca 2019 roku. W tym samym roku Rosja zamierza zaprzestać przesyłania gazu rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Polska, kraje bałtyckie i Ukraina sprzeciwiają się projektowi.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40950,00 $ tona 1,77% 25 lis
 Cynk 3431,00 $ tona 0,06% 25 lis
 Aluminium 2740,00 $ tona 1,56% 25 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.