• <

Rozmowy o przyszłości miast podczas World Cities Summit 2018

pc/miir.gov.pl

13.07.2018 09:32 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Rozmowy o przyszłości miast podczas World Cities Summit 2018

Partnerzy portalu

Rozmowy o przyszłości miast podczas World Cities Summit 2018 - GospodarkaMorska.pl

Zakończyła się dwudniowa wizyta ministra Jerzego Kwiecińskiego w Singapurze. Minister uczestniczył w Światowym Szczycie Miast. Tematem przewodnim tegorocznej edycji World Cities Summit była dyskusja o tym w jaki sposób miasta mogą stać się lepszym miejscem do życia, dzięki efektywniejszemu zarządzaniu i wykorzystaniu nowoczesnych technologii i innowacji społecznych oraz wzajemnej współpracy miast i wymianie doświadczeń.

Porozmawiajmy o pieniądzach

Podczas szczytu minister Kwieciński uczestniczył w panelu dyskusyjnym dotyczącym przyszłości miast i sposobu ich finasowania „Porozmawiajmy o pieniądzach – jak finansowane będą miasta przyszłości”. Szef resortu inwestycji i rozwoju podkreślił, że przyjęta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wizja zrównoważonego rozwoju miast jest zgodna z międzynarodowymi priorytetami zawartymi w Nowej Agendzie Miejskiej oraz Agendzie 2030.

– SOR proponuje różne działania zależnie od wielkości i potrzeb miast. Szczególnie chciałbym podkreślić jeden projekt - Program dla miast średnich, dedykowany ośrodkom tracącym funkcje społeczno-gospodarcze. Jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców miast średniej wielkości poprzez pomoc dla samorządów w realizacji inwestycji oraz zachęty dla prywatnych inwestorów – mówił minister Kwieciński.

Rozmowy na rządowym szczeblu


Wizyta na światowym szczycie miejskim stanowiła także okazję do odbycia wielu spotkań indywidualnych, także tych na szczeblu rządowym. Minister Jerzy Kwieciński spotkał się m.in. z sekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu i Przemysłu Koh Poh Koon oraz singapurskim Ministrem Rozwoju Narodowego Lawrencem Wongiem.

Tematami rozmów były polsko-singapurska współpraca gospodarcza i perspektywy jej rozwoju oraz wymiana doświadczeń dotyczących roli rządu w stymulowaniu inwestycji i innowacji, planowanie przestrzenne, a także mieszkalnictwo.

Singapur to dla Polski ważny partner handlowy. W 2017 r. polski eksport do Singapuru wyniósł 241,8 mln USD , a import 574,8 mln USD.

– Jesteśmy zainteresowani utrzymaniem wysokiego poziomu dialogu politycznego z Singapurem. Polska, jako członek UE, z szybko rozwijającą się gospodarką, mogłaby służyć jako brama dla inwestorów z Singapuru do rozszerzenia działalności na rynek europejski – mówił minister.

Spotkanie z polskimi przedsiębiorcami

Konferencja stanowiła także okazję do spotkania z polskimi przedsiębiorcami  i przedstawicielami Zagranicznego Biura Handlowego w Singapurze obecnymi na towarzyszących jej targach.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.