• <
BOTA_2023

Reformy systemu podatkowego w Chinach - znaczenie dla globalnej żeglugi, cz. 2

29.03.2015 13:45 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Reformy systemu podatkowego w Chinach - znaczenie dla globalnej żeglugi, cz. 2

Partnerzy portalu

Reformy systemu podatkowego w Chinach - znaczenie dla globalnej żeglugi, cz. 2 - GospodarkaMorska.pl

Dla przypomnienia – pierwsza część artykułu miała na celu przybliżyć zmiany zaistniałe w systemie podatkowym Chińskiej Republiki Ludowej, które mogą mieć wpływ na działalność przedsiębiorstw żeglugowych mających styczność z tym obszarem prawnym. Zmiany te dotykają zarówno działalności stricte żeglugowej prowadzonej przez nie-rezydentów, jak również dokonywanych przez nich pośrednich transferów aktywów chińskich. W drugiej części przybliżamy kolejną regulację, mogącą mieć znaczenie dla żeglugi.

1 lutego 2015 r. weszły w życie Administrative Measures for the General Anti-Avoidance Rules, ogłoszone przez Administrację Podatkową Chińskiej Republiki Ludowej 2 grudnia 2014 r., zawierające zasady przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Według nowych zasad, za zmierzające do unikania opodatkowania uważa się takie porozumienie:
(i) którego jedynym, lub głównym celem jest uzyskanie korzyści podatkowych, takich jak obniżenie, eliminacja, czy odroczenie zapłaty podatku, oraz
(ii) jest wprawdzie zgodne z przepisami prawa podatkowego, ale nie jest ekonomicznie uzasadnione.

Zasady te nie mają natomiast zastosowania do odrębnie uregulowanych sytuacji dotyczących oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania czy wystawiania fałszywych faktur.
Zgodnie z nowymi zasadami, chińskie organy podatkowe w razie ustalenia, że kwestionowane przezeń działanie zmierzało do uniknięcia podatku, mogą zastosować szereg instrumentów, jak m.in. pominięcie danej transakcji w ustalaniu wysokości zobowiązania podatkowego, uznanie różnych podmiotów występujących w transakcji za jeden i ten sam, czy też ustalenie innego charakteru przychodu, niż wskazany przez podatnika. Takie rozwiązanie może skutecznie zniechęcić przedsiębiorców zamierzających przy pomocy podmiotów ulokowanych w Chinach dokonywać transakcji, dzięki którym mogłoby dojść do uniknięcia czy też znacznego obniżenia obowiązku podatkowego.

Nowa regulacja nie jest jedyną dotyczącą tej materii w prawie chińskim. Zasady dotyczące postępowania w sytuacji unikania opodatkowania znajdują się już w przepisach wewnętrznych dotyczących cen transferowych, cienkiej kapitalizacji, kontrolowanych przedsiębiorstw zagranicznych, a także w umowach międzynarodowych dotyczących unikania podwójnego opodatkowania i przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania. Wprowadzone w lutym zasady mają pełnić rolę służebną w stosunku do już istniejących i uzupełniać lukę w sytuacji, w której organy podatkowe nie miałyby innej podstawy do kwestionowania porozumień czy transakcji służących unikaniu opodatkowania.

Podsumowanie

Regulacje wskazane w obydwu częściach artykułu stanowią wyraz zainteresowania chińskich władz podatkowych zarówno przepływami pieniężnymi dotyczącymi transportu morskiego, jak i kwestiami związanymi z wykorzystywaniem chińskich podmiotów, czy aktywów do unikania opodatkowania. Ze względu na to, że działalność przedsiębiorstw żeglugowych związana jest z wykorzystaniem różnych jurysdykcji – czy to w działalności stricte transportowej, czy poprzez budowanie międzynarodowych struktur opartych na podmiotach zagranicznych – zaś Chiny stanowią bardzo istotne ogniwo w międzynarodowych przewozach morskich niemalże we wszystkich znaczących segmentach, warto mieć na uwadze zarówno tendencje jak i faktyczne zmiany zachodzące w chińskim ustawodawstwie.

Radca prawny Aleksander Błahy
Aplikant radcowski Paweł Bilicki
„Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”
w Szczecinie
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.czernis.pl

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.