• <

PKN Orlen zdecydował o emisji obligacji kolejnej serii

pc

16.05.2018 04:48 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska PKN Orlen zdecydował o emisji obligacji kolejnej serii

Partnerzy portalu

PKN Orlen zdecydował o emisji obligacji kolejnej serii - GospodarkaMorska.pl

PKN Orlen zdecydował o uruchomieniu emisji serii D obligacji na okaziciela w ramach programu publicznych emisji papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych. Od 2017 r. kwota trzech wcześniejszych serii tych obligacji wyniosła już łącznie 600 mln zł.

Jak poinformował we wtorek PKN Orlen, ostateczne warunki emisji obligacji serii D zostały przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i zostaną opublikowane przez płocki koncern 16 maja w formie raportu bieżącego.

PKN Orlen przypomniał, że program emisji obligacji zakłada wyemitowanie w kilku seriach papierów dłużnych do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu - KNF uczyniła to w lipcu 2017 r.

„Kolejne serie obligacji będą oferowane w trybie oferty publicznej. Spółka planuje wprowadzanie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie” – potwierdził płocki koncern. Wspomniał przy tym, iż serie A i B jego obligacji, wyemitowanych w ramach programu, są już notowane na rynku Catalyst.

W ubiegłym tygodniu PKN Orlen przydzielił 2 mln 4-letnich obligacji detalicznych serii C 689 inwestorom. W okresie subskrypcji złożyli zapisy na 2 mln 720 tys. 807 sztuk tych papierów dłużnych. Spółka dokonała redukcji zapisów, a średnia stopa redukcji wyniosła 26,49 proc. Obligacje serii C były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100 do 100,01 zł w zależności od dnia złożenia zapisu.

„Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 mln 2 tys. 734,22 zł” – podał wówczas płocki koncern.

PKN Orlen, informując wcześniej o serii C swych obligacji detalicznych, podkreślał, że w ciągu jednego dnia przekroczona została liczba zapisów na te papiery dłużne. Zwracał przy tym uwagę, iż jest to już trzecia seria w ramach programu emisji papierów dłużnych spółki, gdzie zainteresowanie przewyższyło dostępną pulę.

W przypadku serii C obligacji PKN Orlen oferowane były papiery dłużne oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się WIBOR 6M oraz marża w wysokości 1,20 proc. Agencja Fitch przyznała całemu programowi obligacji płockiego koncernu rating na poziomie A (pol).

Informując o wynikach zapisów serii C obligacji PKN Orlen, prezes spółki Daniel Obajtek podkreślał, że emisja tych papierów dłużnych została przygotowana na podstawie diagnozy trendów rynkowych, a jej sukces jest dowodem na bardzo dobrze dopasowanie oferty do oczekiwań rynku. Szef płockiego koncernu zapowiadał zarazem, iż spółka ta nie wyklucza emisji kolejnych serii obligacji w ramach obecnego programu.

„Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji na rynkach finansowych, obligacje PKN Orlen stanowią atrakcyjną alternatywę dla lokowania oszczędności gospodarstw domowych” – mówił wówczas Obajtek.

Realizowany obecnie od 2017 r. program emisji obligacji detalicznych PKN Orlen jest drugim w historii tej spółki. W jego ramach, na rynku Catalyst warszawskiej GPW dopuszczono do obrotu dwie serie obligacji płockiego koncernu - w październiku 2017 r. 4-letnie serii A, a w grudniu 2017 r. 5-letnie serii B. Wartość obu tych emisji wyniosła po 200 mln zł - dwie serie po 2 mln papierów dłużnych obejmowane były po cenie emisyjnej 100 zł za jedną obligację.

W 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł.

PKN Orlen przeprowadził też dotychczas dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro. W marcu 2017 r. spółka Orlen Capital została wyróżniona przez warszawską GPW w kategorii największa wartość debiutu na rynku Catalyst w 2016 r. w związku z wprowadzeniem do obrotu euroobligacji.

Na początku 2012 r. płocki koncern wyemitował z kolei 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.

PKN Orlen tłumaczył, zarówno przy emisji obligacji, jak i euroobligacji, że „koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju”. 

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34975,00 $ tona 1,82% 16 maj
 Cynk 3583,00 $ tona 2,40% 16 maj
 Aluminium 2790,00 $ tona 2,50% 16 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.