• <
pge_baltica_390x100_duży

Od 01.01.2019 roku pożyczki z mniejszą stawką PCC?

pc

20.09.2018 03:41 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Od 01.01.2019 roku pożyczki z mniejszą stawką PCC?

Partnerzy portalu

Od 01.01.2019 roku pożyczki z mniejszą stawką PCC? - GospodarkaMorska.pl

Nowy projekt resortu finansów przewiduje zmniejszenie stawki podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek i depozytów nieprawidłowych do 0,5 %. Podatku nie zapłacą również osoby, który pożyczyły nie więcej niż 1 000 złotych.

Umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku jest objęta PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przepisy obowiązujące obecnie

Obecnie zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy o PCC od umowy pożyczki płaci się podatek w wysokości 2% podstawy opodatkowania. Podstawą opodatkowania stanowi w przypadku umowy pożyczki kwota lub wartość pożyczki. Tak więc podatek w wysokości 2% pożyczonej kwoty obciąża pożyczkobiorcę.

Podatek trzeba wpłacić do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od zawarcia umowy oraz złożyć deklarację PCC-3.

Nowe przepisy w zakresie PCC od pożyczek

Po nowelizacji przepisów stawka podatku PCC od pożyczek wyniesie jedynie 0,5 %. Założeniem resortu było zachęcenie pożyczkobiorców do rozliczania z fiskusem poprzez zmniejszenie kosztów prywatnej pożyczki. W uzasadnieniu do projektu słusznie stwierdzono, że obniżka stawki PCC może zachęcić do częstszego rozliczania się z fiskusem głownie młodych przedsiębiorców, którzy ze względu na brak zdolności kredytowej zmuszeni są do zaciągania prywatnych pożyczek.

Zmiany w PCC dotyczyć mają również opodatkowania pożyczek w ramach II i III grupy podatkowej, a więc udzielanych w dalszej rodzinie oraz między osobami obcymi.

Aktualnie, zgodnie z art. 9 pkt. 10 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwolnienie z podatku przysługuje takim pożyczkobiorcom do ściśle określonych limitów kwotowych. Na podstawie umowy zawartej między tymi podmiotami wolne od podatku były kwoty do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5000 zł od jednego podmiotu i 25 000 zł od wielu podmiotów – w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych.

Po zmianie ww. kwotowe pułapy mają przestać obowiązywać. Ponad to, wolne od podatku i obowiązku składania deklaracji PCC-3 będą wszystkie drobne pożyczki do 1 tys. złotych.

Pożyczki dla najbliższej rodziny

Bez zmian pozostaną przepisy regulujące pożyczki w gronie najbliższej rodziny. Zwolnieniu z opodatkowania podlegają pożyczki udzielane między osobami należącymi do I grupy podatkowej - do kwoty 9 637 zł. Dotyczy to sytuacji, w której pożyczki udzielane są przez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i przez teściów. Powyższa kwota jest górnym limitem pożyczki uzyskanej od jednej osoby przez okres 5 lat.

Istnieje dodatkowo możliwość nielimitowanej pożyczki udzielanej przez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma, macochę. Nie występuje jednak w przypadku pożyczek między teściami a zięciem i synową. Dla skorzystania z tej możliwości konieczne jest złożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności.

Dodatkowo należy udokumentować otrzymanie przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Podsumowanie

Reasumując, nowy projekt resortu finansów przewiduje korzystne zmiany dla pożyczkobiorców. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek i depozytów nieprawidłowych spadnie do 0,5 %. Podatku nie zapłaci również osoba, która pożycza nie więcej niż 1.000 złotych. Planowane jest również usunięcie limitowanych kwotowo pożyczek dla II i III grupy podatkowej, a więc udzielanych w dalszej rodzinie oraz między osobami niespokrewnionymi.

Radca Prawny Mateusz Romowicz

Asystenka Patrycja Giers

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie kancelaria-gdynia.eu, www.prawo-korporacyjne.pl.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.