• <
BOTA_2023

Minister Marek Gróbarczyk spotkał się z Dyrektor Generalną organizacji Inland Navigation Europe

Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Minister Marek Gróbarczyk spotkał się z Dyrektor Generalną organizacji Inland Navigation Europe

Partnerzy portalu

Minister Marek Gróbarczyk spotkał się z Dyrektor Generalną organizacji Inland Navigation Europe - GospodarkaMorska.pl

Minister Marek Gróbarczyk spotkał się z Panią Karin de Shepper, Dyrektor Generalną Inland Navigation Europe (INE). Podczas spotkania ustalono plan działań INE wpierających rozwój sektora transportu wodnego śródlądowego w Polsce na najbliższy rok.

Minister nakreślił szefowej INE priorytety MGMiŻŚ w obszarze żeglugi śródlądowej i harmonogram prac na najbliższy rok. Podkreślił, że nadrzędnym celem resortu jest umożliwienie wykonywania regularnego transportu rzecznego. Będzie to możliwe poprzez zapewnienie stabilnych warunków żeglugowych w szczególności na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Minister wskazał na dwuletnią perspektywę dla poprawy jakości żeglugi na Odrze.

Szefowa INE po zapoznaniu się ze specyfiką sektora w Polsce przedstawiła ministrowi propozycje wsparcia działań MGMIŻŚ w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim oraz w kontaktach z innymi krajami członkowskimi UE.

Podsumowując spotkanie Minister Gróbarczyk i Karin de Shepper zgodnie uznali, że w najbliższym czasie szczególnego zaangażowania wymaga dyskusja o przyszłym budżecie Unii Europejskiej. W kontekście budowania przyjaznego klimatu dla włączenia transportu wodnego śródlądowego do zintegrowanych łańcuchów transportowych jako istotne uznano rozwijanie partnerstwa z podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi wykorzystywaniem transportu drogą wodną.

Inland Navigation Europe jest niekomercyjną platformą krajowych i regionalnych zarządców dróg wodnych i instytuji promujących transport wodny śródlądowy w Unii Europejskiej. INE zrzesza zarówno ministerstwa zajmujące się żeglugą śródlądową w państwach członkowskich UE, przedstawicieli regionów państw członkowskich, jak i państwowe instytucje publiczne mające w swoich kompetencjach utrzymanie i zarządzanie drogami wodnymi o znaczeniu transportowym. Organizacja została założona w 2000 roku przy wsparciu Komisji Europejskiej. Jej misją jest promocja żeglugi śródlądowej i funkcji transportowej rzek.Członkowie INE podzielają głębokie przekonanie, że przemieszczanie większej ilości towarów drogą wodną, w regionach UE i miastach z dostępnymi i żeglugowymi rzekami i kanałami zwiększy efektywną i zrównoważoną mobilność w Europie.

Źródło:
mgm.gov.pl
legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.