• <
BOTA_2023

KNF przypomina giełdom i kantorom kryptowalut o nowych regułach prawnych

pc

07.06.2018 03:52 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska KNF przypomina giełdom i kantorom kryptowalut o nowych regułach prawnych

Partnerzy portalu

KNF przypomina giełdom i kantorom kryptowalut o nowych regułach prawnych - GospodarkaMorska.pl

Po 13 lipca br. podmioty prowadzące giełdy i kantory kryptowalut - w myśl ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - staną się tzw. instytucjami obowiązanymi, co nałoży na nie dodatkowe obowiązki - przypomina w środowym komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego.

Komisja przestrzega zarazem te podmioty, że będzie je umieszczać na liście ostrzeżeń publicznych, jeśli będzie istnieć podejrzenie naruszania przez nie prawa.

KNF w wydanym w środę komunikacie przypomina, że "w polskim systemie prawa nie funkcjonują przepisy zakazujące prowadzenia działalności w charakterze giełd lub kantorów kryptowalut, co oznacza, że prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności w formie giełdy lub kantoru kryptowalut, a także obrót kryptowalutami, nie jest zakazane, a w związku z tym jest legalne".

"Należy wskazać, że od dnia 13 lipca 2018 roku podmioty prowadzące działalność w zakresie giełd i kantorów kryptowalut staną się instytucjami obowiązanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy) i będą w związku z tym musiały wykonywać wszystkie obowiązki tam wskazane" - zaznacza komunikat. Tzw. instytucja obowiązana, w myśl tej ustawy, to m.in. instytucja zobligowania do zastosowania określonych procedur w sytuacji podejrzenia obrotu pieniędzmi pochodzącymi z przestępstwa.

KNF dodaje, że dodatkowo prowadzenie tej działalności "wiązać się może z wykonywaniem czynności objętych właściwymi przepisami regulującymi działalność podmiotów na rynku finansowym, a co za tym idzie z obowiązkiem uzyskania stosowych zezwoleń KNF, np. zezwolenia na wykonywanie usług płatniczych w zakresie prowadzenia rachunków płatniczych (tzw. wirtualne portmonetki) i wykonywania transakcji płatniczych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych".

W tym kontekście komisja przypomina, że podmioty prowadzące działalność w charakterze giełd i kantorów kryptowalut, które zostały wpisane na jej listę ostrzeżeń publicznych, "w przekonaniu KNF mogły świadczyć klientom usługi płatnicze bez wymaganego zezwolenia KNF, co stanowi naruszenie art. 150 ustawy o usługach płatniczych".

"W kontekście relacji podmiotów z branży kryptowalut z instytucjami obowiązanymi, w odniesieniu do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, KNF wyjaśnia, że w przypadku gdy instytucja obowiązana (np. bank) nie może wykonać obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego, to z mocy tej ustawy nie przeprowadza transakcji, nie podpisuje umowy z klientem lub rozwiązuje zawarte umowy oraz przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (w uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu) informacje o danym kliencie wraz z posiadanymi informacjami o planowanej przez niego transakcji" - czytamy w komunikacie.

Komisja zapowiada również, że "w razie zidentyfikowania podmiotu działającego w sposób, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie łamania prawa, KNF będzie podejmowała działania skutkujące wpisaniem go na +Listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego+".

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.