• <

GUS: wskaźnik koniunktury w czerwcu br. zbliżony do notowanego w maju br.

ew

22.06.2018 09:15 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska GUS: wskaźnik koniunktury w czerwcu br. zbliżony do notowanego w maju br.

Partnerzy portalu

GUS: wskaźnik koniunktury w czerwcu br. zbliżony do notowanego w maju br. - GospodarkaMorska.pl

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w czerwcu 2018 r. wynosi 109,0 i kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego przed miesiącem, ale wyższym niż przed rokiem - poinformował w piątkowym komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

Zgodnie z komunikatem wskaźnik ocen diagnostycznych jest niższy od zgłaszanego przed miesiącem, prognostycznych – wyższy. "W porównaniu z czerwcem ub. r. wzrosła wartość składowej prognostycznej, a diagnostycznej – kształtuje się na zbliżonym poziomie" - informuje GUS.

Urząd wyjaśnił, że wartość składowej odnoszącej się do przetwórstwa przemysłowego i handlu detalicznego jest wyższa od notowanej przed miesiącem, a budownictwa i usług – niższa niż w maju. "W skali roku wzrosły wartości składowych dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług, natomiast obniżyła się dla handlu detalicznego" - napisano.

GUS informuje, że wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym w czerwcu 2018 r. kształtuje się na poziomie dodatnim, podobnie jak przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień krajowy i zagraniczny oceniany jest nieco bardziej optymistycznie niż w maju. "Odnotowywany jest dalszy spadek stanu zapasów wyrobów gotowych. Oczekiwania dotyczące produkcji są korzystne, nieco lepsze od formułowanych w kwietniu i maju" - czytamy w raporcie GUS.

Także wskaźnik ufności w budownictwie jest w czerwcu na dodatnim poziomie, podobnym jak w ostatnich dwóch miesiącach. Zgodnie z wyjaśnieniem urzędu statystycznego, oceny bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego są nieco mniej korzystne niż w kwietniu i maju. "Od dwóch miesięcy utrzymują się pozytywne prognozy zatrudnienia" - dodano.

Zauważono, że wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez firmy z sekcji budownictwo kształtuje się na poziomie 86,3 proc., wyższym od odnotowanego w analogicznym miesiącu ostatnich osiemnastu lat.

Na dodatnim poziomie kształtuje się także - od lutego 2015 r. - wskaźnik ufności w handlu detalicznym. W czerwcu jest on nieco wyższy od notowanego przed miesiącem. "Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są bardziej optymistyczne niż w maju; prognozy sprzedaży są korzystne, zbliżone do formułowanych miesiąc wcześniej. Bieżący stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny" - zwraca uwagę GUS.

Również w przypadku usług wskaźnik ufności utrzymuje dodatni poziom, ale niższy od notowanego w ostatnich pięciu miesiącach. Jednak, jak zaznaczono, według dyrektorów jednostek ogólna sytuacja gospodarcza w ostatnich trzech miesiącach pogorszyła się i oceniana jest negatywnie. "Mniej korzystne niż w maju są opinie w zakresie popytu na usługi w ostatnich trzech miesiącach. Prognozy popytu są nieco bardziej optymistyczne od przewidywań formułowanych przed miesiącem" - wyjaśniono.

Z raportu wynika, że w czerwcu przedsiębiorcy najbardziej odczuwają trudności związane z kosztami zatrudnienia. Istotną barierą są wysokie obciążenia na rzecz budżetu.

W porównaniu z czerwcem ub. r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników w budownictwie i usługach oraz niedoborem pracowników w handlu detalicznym.

"W budownictwie częściej niż przed rokiem zgłaszana jest bariera kosztów materiałów. Rzadziej niż w analogicznym miesiącu 2017 r. w budownictwie i handlu detalicznym zgłaszano problemy wynikające ze zbyt dużej konkurencji na rynku, a w usługach - zbyt dużej konkurencji firm krajowych i zagranicznych" - napisano.

Z kolei w usługach i budownictwie mniej znaczącą niż przed rokiem barierą jest niedostateczny popyt. Mniej odczuwana niż w czerwcu 2017 r. we wszystkich omawianych

rodzajach działalności jest bariera związana z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.