• <

Granty na tereny inwestycyjne szansą dla pomorskich gmin i przedsiębiorców

pc

18.01.2018 12:28 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Granty na tereny inwestycyjne szansą dla pomorskich gmin i przedsiębiorców
Granty na tereny inwestycyjne szansą dla pomorskich gmin  i przedsiębiorców - GospodarkaMorska.pl

Agencja Rozwoju Pomorza (ARP), w ramach inicjatywy Invest in Pomerania, ogłosiła konkurs grantowy dla firm i jednostek samorządu terytorialnego na tworzenie terenów inwestycyjnych i stref przemysłowych. Wnioski można składać do 23 kwietnia 2018 r.

Funduszami wesprzeć rozwój

Każdy region Polski szuka możliwości ściągnięcia do siebie nowych inwestycji. Przykładem pomysłu na zwiększenie szans w tym zakresie realizowanego przy wykorzystaniu środków unijnych jest konkurs mający na celu utworzenie nowych terenów inwestycyjnych w woj. pomorskim. To część projektu Invest in Pomerania 2020, finansowanego przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego. „Głównym celem jest stworzenie parków przemysłowych, skupiających mikro, małe i średnie firmy. Środki finansowe można pozyskać nie tylko na uzbrojenie terenów ale również na budowę hal produkcyjnych i placów magazynowych.” - wyjaśnia Maciej Silarski, Kierownik Projektu „Invest in Pomerania 2020”. Konkurs skierowany jest do właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów znajdujących się w woj. pomorskim. Grantobiorcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy.    

Dlaczego Invest in Pomerania 2020?

Pomysł na realizację projektu narodził się w 2013 roku na etapie konsultacji społecznych dot. „Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020”. W związku z potrzebą rozwoju przedsięwzięć produkcyjnych w regionie inicjatywa Invest in Pomerania 2020 otrzymała zadanie przygotowania oferty atrakcyjnych inwestycyjnie terenów i przystosowanie ich do potrzeb firm z sektora MŚP. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie. „Z naszych doświadczeń w pracy z inwestorami na terenie województwa pomorskiego wynika, że brakuje przygotowanych terenów inwestycyjnych, gotowych hal produkcyjnych i magazynowych dostosowanych do potrzeb MŚP. Najczęściej inwestorzy wskazywali na zapotrzebowanie na hale o powierzchni od 3 do 6 tyś. m2” – mówi, Wojciech Tyborowski, Dyrektor Invest in Pomerania.

Jak to działa?

Dofinansowanie można otrzymać dla terenów o powierzchni co najmniej 20 ha, znajdujących się w całości na terenie województwa pomorskiego, w Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta lub na obszarach gmin położonych wzdłuż regionalnych korytarzy transportowych. W ramach projektu kwalifikowalne będą wydatki związane z uzbrajaniem terenów, czyli zarówno prace planistyczne, jak i roboty ziemne, a także w ograniczonym zakresie roboty związane z budową wewnętrznych układów komunikacyjnych i obiektów kubaturowych, takich jak hale produkcyjne czy magazynowe. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania wynosi 35% a maksymalna wysokość grantu dla jednego wnioskodawcy to około 11 000 000 PLN. Efektami konkursu grantowego będzie stworzenie od 3 do 5 parków przemysłowych o łącznej powierzchni minimum 70 hektarów. Weryfikacji zgłoszonych terenów, dokona niezależny podmiot pod kątem ich atrakcyjności inwestycyjnej.

Moc korzyści

Realizowany projekt to doskonała okazja dla grantobiorców. Doprowadzenie mediów czy prace ziemne to koszty blokujące wiele inwestycji. Z drugiej strony, cały konkurs został stworzony z myślą o mikro, małych i średnich przedsiębiorcach. To właśnie oni dostaną końcowy produkt, czyli tereny świetnie przygotowane pod inwestycje. „Konkurs jest kluczowy również dla nas, jako instytucji wspierającej rozwój gospodarczy w ramach inicjatywy Invest in Pomerania i zajmującej się obsługą inwestora. Parki przemysłowe będą dla nas bardzo istotnym instrumentem, który ułatwi nam przyciągnie nowych firm na Pomorze.” – wyjaśnia, Maciej Silarski. Efektami konkursu grantowego, realizowanego przez ARP w ramach projektu Invest in Pomerania 2020, będzie stworzenie od 3 do 5 parków przemysłowych o łącznej powierzchni minimum 70 hektarów. Zakłada się, że w wyniku realizacji Projektu co najmniej 10 przedsiębiorstw rozpocznie działalność inwestycyjną na skomercjalizowanych terenach.

W kierunku stabilnej gospodarki

Projekt wpisuje się w aktualnie stawiane gospodarce wyzwania takie chociażby jak reindustrializacja. Jeden ze strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego przyjętych przez Komisję Europejską i liczne rządy na świecie, w tym Polskę, którego celem jest świadome zwiększanie udziału sektora przemysłowego w tworzeniu PKB. „Transformacja gospodarki na rzecz bardziej zbalansowanej struktury generowania PKB sprzyja ograniczeniu podatności na szoki gospodarcze. Wskazują na to skutki ostatniego kryzysu gospodarczego, z którym lepiej poradziły sobie kraje o silniejszej bazie przemysłowej.” – zwraca uwagę Wojciech Tyborowski. Realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza w ramach inicjatywy Invest in Pomerania projekt ma przyczynić się do rozwoju bazy przemysłowej w regionie oraz oczywiście będzie generować nowe miejsca pracy, a to kolejny krok w kierunku wzrostu atrakcyjności Pomorza - podsumowuje Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Ogłoszenie konkursowe znajduje się na stronie www.arp.gda.pl w zakładce Invest in Pomerania 2020/Konkurs grantowy.

Terminy realizacji konkursu grantowego:

1) Termin składania wniosków: 22 stycznia 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r.
2) Rozstrzygnięcie konkursu III kwartał 2018 r.

Osoba do kontaktu:

Maciej Silarski, Kierownik Projektu „Invest in Pomerania 2020”
tel: (+48) 58 32 33 183; maciej.silarski@investinpomerania.pl

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.