• <
smartre_2023

Drugi nabór projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

21.04.2016 10:58 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Drugi nabór projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Partnerzy portalu

Drugi nabór projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego - GospodarkaMorska.pl

W Ministerstwie Rozwoju zorganizowano kolejne spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w międzynarodowych projektach. Tym razem rozmawiano o drugim naborze wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego.

- Składa się on z dwóch etapów. Pierwszy rozpoczął się 1 marca br., a zakończy 1 czerwca br. Najlepsze koncepcje będą mogły wziąć udział w drugiej jego turze – poinformował wiceminister Adam Hamryszczak otwierając spotkanie.

Program skupia państwa nadbałtyckie, ale jego oferta kierowana jest nie tylko do nadmorskich regionów.

- Wśród polskich beneficjentów programu, są nie tylko instytucje z Pomorza, ale także z całej Polski" – zaznaczył wiceminister Hamryszczak, który zachęcał do jeszcze większego korzystania z oferty programu. Do współpracy z państwami z północy Europy chcemy rownież nakłonić regiony oddalone od morza" – powiedział.

W Ministerstwie Rozwoju zorganizowano kolejne spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w międzynarodowych projektach. Tym razem rozmawiano o drugim naborze wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Dobrym przykładem na to, że oferta programu może być atrakcyjna także dla nich, jest realizowany w poprzedniej perspektywie projekt MIN-NOVATION - Sieć innowacji w zarządzaniu odpadami górniczymi i przetwórczymi, w którym z polskiej strony uczestniczyli partnerzy z województw dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego.

- Pierwsze przedsięwzięcia zatwierdzone w nowej edycji programu są na etapie zawierania umów, ale także wśród nich znajdziemy przykłady potwierdzające tę tezę" – poinformował Adam Hamryszczak.

- Interreg Region Morza Bałtyckiego nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale wspiera rozwiązania, które mogą być wdrażane w projektach finansowanych z innych programów. Ważne, by transnarodowe przedsięwzięcia były planowane i realizowane z myślą o konkretnych efektach i adresatach" – zaznaczył wiceszef resortu. - Wierzę, że drugi nabór zakończy się sukcesem dla wielu polskich wnioskodawców i co najważniejsze, że rezultaty zrealizowanych projektów będą dostrzegalne w rozwoju regionów i codziennym życiu ich mieszkańców" – powiedział wiceszef resortu na zakończenie swojego wystąpienia.

Planowane działania w rozpoczynających się projektach i doświadczenia polskich instytucji z udziału w pierwszym naborze projektów zaprezentowali przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego (projekt BaltSe@nioR) w Poznaniu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (projekt EMMA). Omówiono też założenia programu oraz zasady udziału w projektach składanych w drugim naborze. Na pytania uczestników odpowiadali pracownicy Wspólnego Sekretariatu, Krajowego Punktu Kontaktowego i Centrum Projektów Europejskich.

Zatwierdzenie koncepcji projektów złożonych w pierwszym etapie obecnego naboru planowane jest na wrzesień 2016 r. Drugi etap zakończy się w styczniu 2017 r. Rozstrzygnięcie w sprawie dofinansowania projektów nastąpi w maju 2017 r.

***

Program  z budżetem 264 mln euro zakłada maksymalne wykorzystanie zasobów obszaru bałtyckiego i zmniejszenie dysproporcji między regionami w zakresie m.in.:

    organizacji transportu, w tym na obszarach peryferyjnych czy trudniej dostępnych,
    lepszego użytkowania infrastruktury badawczej,
    efektywnego korzystania ze źródeł energii i zasobów środowiska,
    zapewnienia czystości wód międzynarodowych.

Ważnym założeniem jest też usprawnienie działań instytucji, które decydują o rozwoju obszaru – od władz regionalnych poczynając, przez instytucje badawcze, na organizacjach pozarządowych kończąc.

Nabory standardowych projektów w programie są dwuetapowe. Tylko wnioskodawcy, których koncepcje projektowe (ang. concept note) zostaną wybrane na pierwszym etapie, będą mogli uczestniczyć w drugim, w którym złożą pełny wniosek.

Beneficjentami programu Region Morza Bałtyckiego mogą być instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, służby ratownicze, organizacje pozarządowe, instytucje akademickie, naukowe i badawcze.

Pierwszy nabór koncepcji projektowych trwał od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r. Złożono 282 koncepcje – 81 zaproszono do drugiego etapu. Drugi etap naboru zakończył się w lipcu 2015 r. Złożono 78 pełnych wniosków projektowych. W listopadzie 2015 r. Komitet Monitorujący programu zatwierdził 35 projektów. 66 polskich partnerów uczestniczy w 32 projektach. Dofinansowanie dla polskich instytucji wynosi ok. 12,5 mln euro .  

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.