• <
PZT_1100x200_gif_2020

Zakończył się II Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Zakończył się II Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu
Zakończył się II Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu - GospodarkaMorska.pl

pc/MGMiŻŚ

24.09.2019 Źródło: własne

W Opolu w dniach 17-19 września odbywał się II Kongres Żeglugi Śródlądowej. Ponad 700 uczestników – głównie przedsiębiorców i samorządowców – zgromadziła jego główna część - konferencja pod hasłem „W stronę korzyści”.

Minister Marek Gróbarczyk otwierając konferencję podkreślił, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej będzie konsekwentnie działać w celu przywrócenia należnej roli gospodarczej polskim rzekom. Minister podkreślił rolę partnerów ministerstwa – Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i Zarządu Morskiego Portu Szczecin i Świnoujście w przygotowaniu analiz na potrzeby programów rozwoju dróg wodnych i Wisły. Podziękował Wojewodzie Opolskiemu i wszystkim osobom zaangażowanym za organizację wydarzenia.

Wojewoda Opolski nawiązując do hasła wydarzenia, zaakcentował korzyści płynące z rozwoju śródlądowego transportu wodnego jako szansy gospodarczej dla regionu i całego kraju. Przypomniał historyczne związki Opolszczyzna z Odrą i 

Podczas konferencji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisało umowę na projekt budowlany i projekt wykonawczy stopnia wodnego „Ścinawa” na rzece Odrze, a także list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy z Aglomeracją Opolską o rozwijaniu współpracy w zakresie promocji żeglugi śródlądowej, turystyki wodnej oraz racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.

Przed dyskusjami panelowymi, uczestnicy zapoznali się ze stanem prac nad programami rozwoju śródlądowych dróg wodnych Odry i Wisły. Monika Niemiec-Butryn, dyrektor w MGMiŻŚ odpowiedzialna za opracowanie programów, zapowiedziała, że przed końcem roku będą znane wyniki prowadzonej na zlecenie ministerstwa analizy kosztów i korzyści dla koncepcji modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Dyrektor poinformowała, że w roku 2020 będą prowadzone analizy i oceny środowiskowe. W roku 2021 projekty programu rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej i programu rozwoju Drogi Wodnej rzeki Wisły zostaną przedstawione do akceptacji Radzie Ministrów.

Pierwszą część konferencji dopełnił panel dotyczący finansowania transportu wodnego śródlądowego w kolejnej perspektywie finansowej UE. Panel prowadzony był w formie debaty, w której uczestniczyli przedstawiciele europejskich organizacji zrzeszających użytkowników i administratorów śródlądowych dróg wodnych, Komisji Europejskiej, holenderskiego Ministerstwa Infrastruktury i Gospodarki Wodnej oraz MGMiŻŚ.

W programie konferencji znalazło się 10 paneli podzielonych na dwa równoległe bloki. Tematyka paneli obejmowała wyniki dotychczasowych prac nad programami rozwoju dróg wodnych, turystki rzecznej, zrównoważonej gospodarki wodnej, budowy śródlądowych dróg wodnych, najnowszych technologii wykorzystywanych w nawigacji, oczekiwań i wyzwań miasta usytuowanego nad rzeką, tradycji rodzinnych w żegludze a także ścieżek kariery w żegludze i gospodarce wodnej.

Podczas kongresu dostępna była także część wystawiennicza, w której można było oglądać produkty polskich stoczni jachtowych, sprzęt policji wodnej i służb ratunkowych, oraz oferty firm turystycznych. Swoje stoiska miały centra promocji i szkoły żeglugi śródlądowej, a także administracja dróg wodnych. Największą popularnością cieszył się symulator żeglugowy prezentowany przez Technikum Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

W przeddzień konferencji, uczniowie nadodrzańskich szkół średnich uczestniczyli w  zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez reprezentantów Ministerstwa, Wód Polskich, urzędów żeglugi śródlądowej, a także firm i fundacji działających na rzecz sektora żeglugowego. Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda praca marynarza, jakie są ścieżki kariery i jakie uczelnie wyższe mogą wybrać, aby w przyszłości mieć swój wkład w rozwój śródlądowego transportu wodnego i racjonalnej gospodarki wodnej.

Ostatniego dnia kongresu w Opolu odbyło się posiedzenie Zarządu Inland Navigation Europe – europejskiej organizacji wspierającej i promującej śródlądowy transport wodny, której MGMiŻŚ jest członkiem.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28267,00 $ tona 1,68% 16 kwi
 Cynk 2853,00 $ tona 1,57% 16 kwi
 Aluminium 2308,00 $ tona -0,86% 16 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.