• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Wdrożenie od 2020 roku określonego przez IMO limitu maksymalnej zawartości siarki na poziomie 0,5% w paliwach olejowych

pc/PRS

17.07.2019 10:15 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Wdrożenie od 2020 roku określonego przez IMO limitu maksymalnej zawartości siarki na poziomie 0,5% w paliwach olejowych
Wdrożenie od 2020 roku określonego przez IMO limitu maksymalnej zawartości siarki na poziomie 0,5% w paliwach olejowych - GospodarkaMorska.pl

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) w swojej przełomowej decyzji, zarówno w stosunku do środowiska morskiego, jak i zdrowia ludzkiego, określiła dzień 1 stycznia 2020 r., terminem wdrożenia wymagań dotyczących redukcji zawartości siarki w paliwach olejowych używanych przez statki w żegludze światowej do poziomu maksymalnie 0,5 % zawartości siarki, zgodnie z wymaganiami MEPC.280(70). Zgodnie z nowym globalnym limitem, określonym w prawidle 14.1.3 Załącznika VI do Konwencji MARPOL, wszystkie statki, pływające poza granicami Obszarów Kontroli Emisji (ECA), będą zobowiązane do stosowania paliw olejowych o maksymalnej zawartości siarki 0,5%, w stosunku do obecnego limitu 3,50%.

Nowe globalne wymaganie nie zmienia limitów zawartości siarki obowiązujących w granicach Obszarów Kontroli Emisji SOx (ECA) ustanowionych przez IMO, które od 1 stycznia 2015 r. wynoszą 0,10%. Obszary Kontroli Emisji ustanowione na mocy Załącznika VI do Konwencji MARPOL dla SOx to: obszar Morza Bałtyckiego; obszar Morza Północnego; obszar północnoamerykański (obejmujący wyznaczone obszary przybrzeżne Stanów Zjednoczonych i Kanady); oraz obszar Morza Karaibskiego Stanów Zjednoczonych (wokół Puerto Rico i Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych).

Statki mogą spełnić nowe wymagania przez:

  • przejście z wysokosiarkowego paliwa olejowego (HSFO) na olej napędowy (MGO) i stosowanie paliwa olejowego o niskiej zawartości siarki,
  • wykorzystanie paliw alternatywnych (skroplony gaz ziemny (LNG), gaz płynny (LPG) itp.),
  • użycie alternatywnych technologii, takich jak systemy oczyszczania gazów spalinowych – skrubery, (w tym przypadku takie równoważne rozwiązanie musi być zatwierdzone przez administrację państwa bandery statku).

Jednocześnie IMO wprowadziła z dniem 1 marca 2020 roku zakaz przewozu paliw niezgodnych z obowiązującym limitem 0,5% siarki na statkach i używanych w celu spalania do celów napędowych i eksploatacyjnych, o ile nie stosuje się na nich alternatywnych systemów oczyszczania gazów spalinowych. Wymagania te wprowadza się na mocy rez. MEPC.305(73) – Amendments to MARPOL Annex VI (prohibition on the carriage of non-compliant fuel oil for combustion purposes for propulsion or operation on board a ship)

Biorąc pod uwagę wpływ stosowania paliw olejowych o zawartości siarki 0,50%, na poprawność działania urządzeń i systemów maszynowych na statku, Polski Rejestr Statków zachęca wszystkich Armatorów statków do opracowania zalecanego przez IMO Planu spójnego wdrożenia na statku limitu 0,50% zawartości siarki w paliwie zgodniez postanowieniami Załącznika VI do Konwencji MARPOL (Planu spójnego wdrożenia).

Plan spójnego wdrożenia powinien być poddany weryfikacji PRS z odpowiednim wyprzedzeniem i tak szybko, jak to możliwe, w celu sprawdzenia możliwości spełnienia przez statek od 01.01.2020 r. wymogu ograniczenia zawartości siarki do 0,50%.

Wytyczne, zawierające zalecenia dotyczące opracowania Planu spójnego wdrożenia zostały określone w okólniku IMO MEPC.1/Circ.878.

Plan powinien zostać uzupełniony o zapis działań podjętych na statku w celu zachowania zgodności z przepisami w określonym terminie.

Polski Rejestr Statków zatwierdza schematy systemu paliwa olejowego, w których powinny być wyznaczone miejsca pobierania próbek paliwa w celu weryfikacji zawartości siarki. Wytyczne dotyczące pobierania próbek na statku w celu weryfikacji zawartości siarki w paliwie olejowym stosowanym na statkach określone zostały w okólniku IMO MEPC.1/Circ.864.

PRS przypomina, że na każdym statku o pojemności brutto 400 lub większej, uprawiającym żeglugę międzynarodową, dokument dostawy paliwa należy przechowywać na statku przez okres trzech lat po dostarczeniu paliwa na statek, a odpowiednie próbki paliwa olejowego powinny być przechowywane na statku przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy zgodnie z prawidłem 18 Załącznika VI do Konwencji MARPOL. Wytyczne dotyczące pobierania próbek i przechowywania paliwa olejowego określono w rezolucji IMO MEPC.182 (59).

Wszelkich informacji w tym zakresie udziela Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy PRS, e-mail: tm@prs.pl , który przyjmuje także zlecenia.

Bollore Logistics
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34937,00 $ tona 1,67% 16 wrz
 Cynk 3063,00 $ tona 0,39% 16 wrz
 Aluminium 2868,00 $ tona 0,03% 16 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.