• <
PZT_1100x200_gif_2020

Sejm za nowelą ustawy o portach

Sejm za nowelą ustawy o portach - GospodarkaMorska.pl

ew

19.07.2019 Źródło: PAP

Sejm uchwalił w piątek nowelę ustawy o portach i przystaniach morskich z poprawkami. Ma ona m.in. wprowadzić możliwość uregulowania statusu dróg prowadzących do portów.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 420 posłów, nikt nie był przeciw, a dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Celem ustawy jest dostosowanie aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie portów do postanowień rozporządzenia PE i Rady UE z 15 lutego 2017 r., ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów.

"Zgodnie z treścią projektu za organizację usług portowych odpowiadać będzie podmiot zarządzający portem. Projektowana ustawa określa również organ właściwy do rozpatrywania skarg użytkowników portów morskich, wynikających z zastosowania rozporządzenia przez podmiot zarządzający portem morskim lub dostawcę usług portowych, którym to organem będzie dyrektor urzędu morskiego" – mówił podczas drugiego czytania noweli poseł sprawozdawca Sylwester Chruszcz (PiS).

Nowela rozszerza też kompetencje administracji morskiej ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w obszarze kontroli nad obrotem nieruchomościami położonymi na terenie portów morskich. Zmiany mają też usprawnić porty morskie: wzmacniają kompetencje zarządów portów w zakresie koordynacji korzystania z infrastruktury portowej, jak i regulujące problematykę zarządzania małymi, komunalnymi portami morskimi: podmiotem zarządzającym będzie mogła być dla nich bezpośrednio gmina, bez konieczności powoływania osobnego zarządu portu. Ustawa wprowadzi też drobne zmiany w innych aktach prawnych.

"Na szczególną uwagę zasługują zmiany wprowadzone w ustawie o drogach publicznych, pozwalające na zaliczenie dróg prowadzących do portów leżących w sieci TEN-T do kategorii dróg krajowych i zapewnienie finansowania tychże dróg ze środków budżetowych leżących w gestii GDDKiA" – mówił Chruszcz.

Zgłoszona podczas posiedzenia komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej poselska poprawka dotycząca ustawy z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i jednostek pływających do długości 24 m ma na celu głównie rezygnację z obowiązku umieszczania na kadłubie tych jednostek oznakowania kontrolnego. Zakłada też wyłączenie z obowiązku rejestracji jachtów i jednostek pływających używanych do amatorskiego połowu ryb, których długość nie przekracza 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW.

Zmiany mają pozwolić na obniżenie kosztów rejestracji jachtów, co ma przyczynić się do rozwoju żeglarstwa.
Źródło:
PAP
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 27940,00 $ tona -1,16% 19 kwi
 Cynk 2842,00 $ tona -0,39% 19 kwi
 Aluminium 2331,00 $ tona 1,00% 19 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.