• <
PZT_980x120_gif_2020

Bariery na granicy

Bariery na granicy - GospodarkaMorska.pl

ew

07.10.2019 Źródło: własne

Monitorowanie sytuacji podwodnej w rejonach baz morskich, portów i kotwicowisk, to główne przeznaczenie opracowanej w gdyńskim Ośrodku Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.) przenośnej bariery magnetycznej. Prowadzone jest ono głównie pod kątem ochrony przed zagrożeniami terrorystycznymi t.j. płetwonurkowie-dywersanci, pojazdy podwodne itd. Konstrukcja bariery pozwala jednak na jej wykorzystanie, nie tylko w środowisku morskim, ale również do ochrony granic lądowych naszego Państwa.

Przenośna bariera magnetyczna została wyposażona w układ wysokiej czułości przetworników magnetycznych, wykrywających lokalne anomalie magnetyczne powodowane przez przekraczającą ją obiekty. Stanowi ona jeden z podsystemów, opracowanego przez OBR CTM S.A. wielosensorowego kompleksowego Systemu Ochrony Morskiej Infrastruktury Krytycznej. System składa się z dwóch podstawowych komponentów. Pierwszy z nich, oparty na sensorach tworzących barierę akustyczną i magnetyczną oraz na efektorach pirotechnicznych, służy do detekcji i przeciwdziałania zagrożeniom podwodnym. Natomiast drugi, oparty na rozwiązaniach informatycznych, integruje całość tworząc jednolity system wspierający procesy ochrony.

Zastosowanie morskie

System Ochrony Morskiej Infrastruktury Krytycznej jest przeznaczony głównie do ochrony portów, terminali gazowych, platform wiertniczych, terminali pasażerskich oraz innych budowli hydrotechnicznych. W odpowiednio przygotowanych konfiguracjach był wykorzystywany do ochrony bazy morskiej polskiej Marynarki Wojennej w Gdyni, zabezpieczenia akwenu portowego w Gdyni w trakcie zlotu żaglowców „The Tall Ship’s Races”. Dodatkowo zastosowano go ochrony podwodnej obiektów szczególnego nadzoru podczas obrad Rady Unii Europejskiej w Sopocie oraz w ramach unijnego projektu AMASS (Autonomous MAritime Surveillance System), którego celem było opracowanie demonstratora technologii morskiego systemu dozoru. Istotna część prac rozwojowych i testów systemu została przeprowadzona w sześciu, realizowanych z udziałem OBR CTM S.A. projektach, w ramach programu NATO pn. „Defence Against Terrorism Programme of Work” (DAT PoW) oraz projektu UE SOBCAH. Skuteczność systemu dodatkowo została potwierdzona i pozytywnie zweryfikowana podczas jego prezentacji „na żywo” w warunkach rzeczywistych w ramach międzynarodowych warsztatów organizowanych przez NATO I UE  w La Spezia, Genova Eckenforde oraz podczas organizowanych przez OBR CTM S.A. w kraju, t.j. ochrona bazy morskiej Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Gdańsku Westerplatte (2013 r.) oraz zabezpieczenia nabrzeża tzw. Oksywskiego w basenie VIII Portu Gdynia (2017 r.).

Zastosowanie lądowe

Niektóre z elementów składowych systemu np. przenośna bariera magnetyczna zapewniają również zdolność do ochrony lądowych obiektów infrastruktury krytycznej t.j. rafinerie, terminale lotnicze oraz do monitorowania granicy lądowej. Bariera była wykorzystywana przez jednostki Morskiego Oddziału Straży Granicznej na Mierzei Wiślanej, do wykrywania nielegalnego przekraczania granicy. Jej zadaniem było monitorowania sytuacji na odcinku granicy państwa na Mierzei Wiślanej, celem  detekcji obiektów przekraczających ten odcinek. Bariera została zbudowana na bazie sensorów magnetycznych wykrywających zarówno anomalie magnetyczne jak i drgania podłoża. Z uwagi na specyfikę monitorowanego odcinka granicy zawierającego płyciznę oraz plażę, zastosowano barierę magnetyczną z sensorami indukcyjnymi. Możliwym jest również zastosowanie bariery z sensorami transduktorowymi, które charakteryzują się znacznie mniejszymi i lżejszymi przetwornikami. Umożliwia to jej łatwy montaż, a zintegrowanie ich z trójosiowymi sensorami położenia kątowego (akcelerometr) pozwala na wyeliminowanie konieczności ich kłopotliwego pozycjonowania. Bariera obok detekcji celów podwodnych umożliwia również detekcję obiektów pozbawionych jakichkolwiek elementów ferromagnetycznych, a generujących małe drgania podłoża w czasie jej przekraczania jak. np. idący człowiek. W obydwu przypadkach bariera magnetyczna w czasie jej przekraczania generuje alarmy graficzne i dźwiękowe. Do transmisji danych wykorzystane są systemy zbudowane w oparciu o sieć GSM, routery lub modemy radiowe.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zaprezentowane systemy monitoringu zapewniające wykrycie potencjalnego zagrożenia, współdziałające z podobnymi systemami znajdującymi się w bliższym i dalszym otoczeniu, zintegrowane w jedną całość z systemami przeciwdziałania zagrożeniom, mogą w znaczący sposób zminimalizować ryzyko przeprowadzenia ataku terrorystycznego lub nielegalnego przekroczenia granicy.

Źródło:
własne
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020
port_gdańsk_390x100_2020
invest_gda_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 42,94 $ baryłka  0,30% 02:57
 Cyna 18343,00 $ tona 0,65% 15 paź
 Cynk 2397,00 $ tona -0,04% 15 paź
 Aluminium 1824,00 $ tona -0,65% 15 paź
 Pallad 2351,10 $ uncja  0,55% 02:12
 Platyna 867,00 $ uncja  0,16% 02:57
 Srebro 24,33 $ uncja  0,16% 02:58
 Złoto 1903,90 $ uncja  0,06% 02:58
Bollore_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.