• <
ATC_CARGO_TOP

43. urodziny Polskiej Żeglugi Bałtyckiej

43. urodziny Polskiej Żeglugi Bałtyckiej - GospodarkaMorska.pl

pc/polferries.pl

01.02.2019 Źródło: własne

Polska Żegluga Bałtycka obchodzi 43. urodziny. Firma została założona 31 stycznia 1976 r. Dzisiaj jest jednym z wiodących operatorów promowych w Polsce.

PŻB powstała jako „państwowe wielozakładowe przedsiębiorstwo morskie, które miało zajmować się przewozami pasażersko - turystycznymi na morzu, usługami hotelowo - gastronomicznymi, turystycznymi i rozrywkowymi, morską, przybrzeżną i śródlądową żeglugą towarową, przeładunkami w małych portach morskich w Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Łebie, obsługą agencyjną przedstawionych powyżej zadań, a także działalnością budowlaną i remontową.

Stosownie do różnorodności zakresu prac, utworzono w przedsiębiorstwie zakłady produkcyjne i usługowe.

Pierwszym dyrektorem i współzałożycielem firmy był Jan Szymański” – czytamy na stronie przewoźnika.

W latach 1976-1977 na mocy Zarządzenia Nr 23 Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej Polska Żegluga Bałtycka przejęła od Polskich Linii Oceanicznych promy pasażersko-samochodowe: Gryf, Skandynawia, Wawel i Wilanów, oraz 5 małych statków towarowych: Goplana, Krasnal, Nimfa, Świetlik i Rusałka. Od Polskiej Żeglugi Morskiej natomiast spółka pozyskała 9 statków: Hajnówka, Ruciane, Barlinek, Ina, Ner, Soła, Krutynia, Orla, Odra. Od Zarządu Portu w Gdańsku PŻB przejęła przystań promową w Gdańsku, a od Zarządu Portu Szczecin – przystań promową w Świnoujściu.

Dodatkowo kupiony został czarterowany dotądprom Allotar, który otrzymał nazwę Rogalin, a także dwa nowo zbudowane pierwsze polskie promy: Pomerania i Silesia. W oparciu o tę flotę otwarte zostały nowe linie: w 1977 r. pomiędzy Świnoujściem a Kopenhagą, w 1979r. ze Świnoujścia przez Kopenhagę do Felixtowe, a w 1980 r. zostaje powstała linia Gdańsk-Karlskrona.

Na początku lat osiemdziesiątych przedsiębiorstwo przeszło ostry kryzys spowodowany m.in. stanem techniczny, floty, portów i baz promowych, brakiem środków finansowych, kryzysem gospodarczym i polityczny w kraju oraz restrykcjami ekonomicznymi państw zachodnich (po wprowadzeniu stanu wojennego). Wraz z zakazem wyjazdu obywateli polskich za granicę nastąpiło całkowite załamanie przewozów pasażerskich i ładunków.

Urząd Gospodarki Morskiej, ówczesny właściciel Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, podjął decyzję o wszczęciu postępowania przygotowawczego do likwidacji przedsiębiorstwa. Pomocną dłoń podała wtedy Polska Żegluga Morska, która wykupiła obciążone kredytami inwestycyjnymi promy Pomerania i Silesia i przekazała je do eksploatacji Polskiej Żegludze Bałtyckiej. Uzyskana pomoc pozwoliła uniknąć likwidacji firmy i stanowiła podstawę do jej szybkiego rozwoju. W 1980 r. sprzedano prom Gryf , a w rok później Skandynawia.

W maju 1982 r. została przedłużona linia Świnoujście-Kopenhaga do portu w Travemunde, a od czerwca 1983 r. prom w sezonie letnim zaczął zawijać również do Ronne na Bornholmie. W tym samym roku, od czerwca, prom linii Gdańsk-Helsinki zawijał w sezonie do Visby.

Szczytowy okres rozwoju linii promowych miał miejsce w 1989 r., kiedy Polska Żegluga Bałtycka eksploatowała następujące linie: Świnoujście-Ystad, Świnoujście-Kopenhaga, Gdańsk-Nynäshamn, Gdańsk-Helsinki, Świnoujście-Travemunde, Travemunde-Gdańsk-Ryga, Travemunde-Ronne oraz Helsinki-Visby. W styczniu 1990 r. port docelowy Nynäshamn został zmieniony  na Oxelosund. W tym też roku promy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej przewiozły rekordową ilość 655 617 pasażerów, 145 003 samochodów osobowych, 21 703 pojazdów ciężarowych.

W latach 1991-1994 odbywały się się remont i przebudowa nabrzeży w porcie kołobrzeskim. W sierpniu 1991 r. na linii Gdańsk-Oxelosund został przewieziony 5-milionowy pasażer. W maju 1994 r. natomiast sprzedany został prom Łańcut. W tym samym roku przedsiębiorstwo przejeło na własność prom Nieborów. 9 czerwca 1994 r. zakończona została budowa Dworca Morskiego w Terminalu w Świnoujściu. 1 maja 1995 r. otwarto natomiast nową linię promową ze Świnoujścia do Malmö. 24 stycznia 1996 r. przewieziony zostaje 7-milionowy pasażer.

W 1990 r. rozpoczęto przygotowania zmierzające do restrukturyzacji i prywatyzacji. Początkiem tych zmian była likwidacja Zakładu Budownictwa i Portu Handlowego w Darłowie. Rozpoczęto również zmiany systemu pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych. W styczniu 1992 r. przedsiębiorstwo wystąpiło do Ministerstwa Przekształceń Własnościowych z wnioskiem o przekształcenie firmy w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W dniu 31 grudnia 1992r. Polska Żegluga Bałtycka SA uzyskała osobowość prawną.

W 1997 r. firma wprowadziło na wszystkie swoje jednostki procedury ISM Code – Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiu Zanieczyszczeniom. Jako pierwszy polski armator otrzymała certyfikat zarządzania jakością ISO 9002, przystąpiła także do modernizacji floty. W maju 1997 r. weszła do służby unowocześniona Pomerania, przebudowana w Gdańskiej Stoczni Remontowa. W czerwcu tegoż roku na inauguracyjny rejs ze Świnoujścia do Malmö wyszedł Boomerang, nowoczesny katamaran pasażersko-samochodowy, typu high-speed. Rok później zmodernizowana została Silesia, także w GSR. Działania te znalazły odzwierciedlenie w rosnących przewozach. Zwiększone z tego tytułu wpływy nie pokryły jednak kosztów modernizacji.

We wrześniu 2000 r. zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą Spółki „Program Naprawczy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA”, którego realizację rozpoczęto w 2001 r. Głównymi celami programu naprawczego były wewnętrzne uporządkowanie przedsiębiorstwa, opracowanie koncepcji wyjścia z kryzysu, a przede wszystkim dokonanie realnej oceny stanu i dalszych możliwości rozwoju. Przeprowadzono restrukturyzację w czterech obszarach: majątkowym, finansowym, zatrudnienia i organizacyjnym. Realizacja powyższych zadań doprowadziła do całkowitego oddłużenia spółki. Kolejne działania były przede wszystkim ukierunkowane na odnowienie tonażu oraz odzyskanie dobrego i wiarygodnego wizerunku firmy na rynku promowym.

W marcu 2003 r. wyczarterowano prom typu ro-ro Kahleberg, a w lipcu zakupiono prom ro-pax Scandinavia, który wprowadzono na linię Gdańsk-Nynäshamn. Za te działania spółka Polferries otrzymała nagrodę „Bursztynowej Kaczki”, przyznawaną przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej. W ramach dalszej strategii odnowy tonażu 20 listopada 2003 r prom Rogalin został sprzedany na złom do Indii.

Rok 2004 to kolejne inwestycje. 6 października 2004 r. kupiony został prom Wawel, który dużym wysiłkiem organizacyjnym załogi oraz stoczni został przebudowany w rekordowym tempie. 15 lutego 2005 r. prom wszedł na linię do Ystad. We wrześniu 2005 r. natomiast sprzedano prom Silesia.

Rok 2006 poświęcony był obchodom jubileuszu 30-lecia Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Główne uroczystości odbyły się 21 kwietnia w Kołobrzegu.

W listopadzie armator zakupił kolejną jednostkę typu samochodowo-pasażerskiego o nazwie Baltivia, która 8 stycznia 2007 r. weszła do eksploatacji na linii Gdańsk-Nynäshamn.

14 września 2018 r. w pierwszy rejs z Gdańska do Nynäshamn wypłynęła Nova Star – najnowszy prom Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, wyczarterowany na razie na dwa lata.
 
Polska Żegluga Bałtycka ma w swojej flocie cztery promy pasażersko-samochodowe: m/f Wawel z 1980 r., m/v Baltivię z 1981 r., m/f Mazovię z 1996 r. oraz m/f Cracovię z 2002 r. Jednostki te pływają na trasach między portem w Gdańsku i szwedzką miejscowością Nynäshamn, oraz Świnoujściem a szwedzkim portem Ystad.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31709,00 $ tona -3,03% 18 cze
 Cynk 2873,00 $ tona -3,00% 18 cze
 Aluminium 2374,00 $ tona -2,18% 18 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.