• <
siemens_gamesa_2022

Wyróżnienie dla OT Logistics

PMK

27.01.2016 09:17 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Wyróżnienie dla OT Logistics - GospodarkaMorska.pl

OT Logistics S.A. wyróżniona tytułem „Ten, który zmienia polski przemysł” za 2015 rok. Nagrodę w imieniu spółki odebrał Zbigniew Nowik, prezes zarządu.

Kapituła przyznała ją za konsekwentne budowanie przez OT Logistics S.A. – poprzez akwizycje w kraju i za granicą – potencjału polskiego sektora TSL. Jak podkreślono w uzasadnieniu, spółka kontynuuje polskie tradycje transportu śródlądowego – także na rzekach i kanałach Europy Zachodniej, a miarą jej sukcesu jest zdobycie dominującego udziału w przewozach barkami we wschodnich krajach Niemiec.

Jako jeden z liderów branży TSL w Europie Środkowej OTL utrzymuje wysoką rentowność. Zarząd firmy konsekwentnie pracuje nad planami rozwoju nowych, istotnych dla całej branży, projektów. W bardzo aktywnym II półroczu 2015 OT Logistics zakupiła akcje spółki Luka Rijeka d.d., zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji, stała się właścicielem polskiej kolejowej spółki Landkol (przewóz kruszyw i towarów masowych), a także sfinalizowała umowę dzierżawy nieruchomości na terenie Portu Gdańsk, gdzie będzie realizować budowę portu specjalizującego się w obsłudze towarów agro.

- Łącząc w łańcuchy różne ogniwa logistyki, OT Logistics staje się jedną z nielicznych w Polsce tej klasy firm z rodzimym kapitałem, z możliwościami i ambicjami – także w skali międzynarodowe - czytamy w oświadzeniu spółki.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
Bollore_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.