• <
gryfia_70lat

Wisła: Rzeka możliwości

pc

09.07.2018 11:03 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Wisła: Rzeka możliwości - GospodarkaMorska.pl

Rola i znaczenie Wisły dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz działania na rzecz wykorzystania potencjału rzek w regionie były tematem poniedziałkowej konferencji i debaty panelowej w Urzędzie Marszałkowskim. W spotkaniu uczestniczyli eksperci z dziedziny gospodarki wodnej oraz rewitalizacji i zagospodarowania śródlądowych szlaków wodnych.

– Podczas konferencji chcielibyśmy podsumować wszystkie nasze starania i działania w obszarach regulacji Wisły, jej użeglowienia i lepszego wykorzystania gospodarczego oraz poprawy stanu bezpieczeństwa –  bo, jak wiemy, jest to również groźny żywioł, który może być zagrożeniem dla wielu mieszkańców regionu. To co nas szczególnie interesuje, to zbudowanie w naszym regionie portu multimodalnego dla kontenerowców, które mogłyby spływać do naszego regionu drogą wodną z Gdańska i Gdyni – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

W pierwszej części konferencji o planach i założeniach dotyczących rozwoju dróg wodnych w Polsce będzie mówił Przemysław Żukowski z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Wojciech Skowyrski zabrał głos na temat ochrony przed powodzią i przeciwdziałania skutkom suszy, a profesor Zygmunt Babiński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na temat Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70. Rewitalizacja śródlądowych dróg wodnych była tematem przemówienia Prezesa Związku Miast Nadwiślańskich Tomasza Sowińskiego. Wystąpili też Piotr Kowalski z PGW „Wody Polskie”, który mówił o przystosowaniu rzeki do kaskady oraz profesor Krystyna Wojewódzka-Król, która opowiedziała o społeczno-ekonomicznych skutkach zagospodarowania dolnej Wisły.

Druga część debaty dotyczyła problematyki wykorzystania potencjału Wisły i innych rzek w województwie kujawsko-pomorskim oraz działań podejmowanych przez samorząd województwa i jego partnerów na rzecz rewitalizacji dróg wodnych. Wśród tematów prezentowanych przez przedstawicieli marszałkowskiej administracji znalazły się między innymi plany budowy platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, rozwój połączenia wodnego Włocławek-Toruń-Bydgoszcz-Grudziądz oraz turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie obszarów nadwodnych na przykładzie Zbiornika Włocławskiego.

Leszek Kozłowski w Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy opowiedział o potencjale demograficzno-społecznym miast nadwiślańskich, burmistrz Solca Kujawskiego Teresa Substyk o uruchomieniu przeprawy promowej w Solcu Kujawskim, a starosta nakielski Tomasz Miłowski o przystani w Nakle nad Notecią. Przypomniany został również współorganizowany przez Urząd Marszałkowski ubiegłoroczny rejs kontenerowy z Gdańska do Warszawy, który promował Wisłę jako ekonomiczny, ekologiczny i bezpieczny szlak transportowy. Spotkanie zakończył wspólny rejs statkiem po Wiśle.

Kujawsko-pomorski odcinek Wisły liczy 205 kilometrów – to prawie piąta część jej całkowitej długości. W jej dorzeczu leży koło 80 procent powierzchni województwa oraz 11 z 52 miast regionu, w tym cztery miasta na prawach powiatu: Włocławek, Toruń, Bydgoszcz i Grudziądz, a także Dobrzyń nad Wisłą, Nieszawa, Ciechocinek, Solec Kujawski, Chełmno, Świecie i Nowe. Mieszka w nich blisko 850 tysięcy ludzi, czyli prawie 70 procent ludności miejskiej województwa. Wisła jest częścią dwóch z trzech prowadzących przez Polskę i województwo kujawsko-pomorskie międzynarodowych dróg wodnych: E40 – łączącej Bałtyk z Morzem Czarnym oraz E70 łączącej Europę Zachodnią z rejonem Kaliningradu.

Gospodarcze wykorzystanie wody to część kujawsko-pomorskiej tradycji. Z jej potencjału od wieków korzystały największe miasta regionu. Można się o tym przekonać chociażby na Bydgoskim Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O, czyli trasie turystycznej związanej z wodą i dziedzictwem przemysłowym miasta. Kolejną atrakcją jest działający od niedawna w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem olęderski  park etnograficzny, poświęcony obecności w naszym regionie przybyszów z zachodu Europy, cenionych za umiejętności w zakresie gospodarowania na podmokłych i zalewowych terenach. Wzdłuż całego kujawsko-pomorskiego odcinka Wisły, po obu jej brzegach biegnie również Wiślana Trasa Rowerowa, czyli liczący w sumie 450 kilometrów szlak turystyczny dla miłośników dwóch kółek.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.