• <
ATC_CARGO_TOP

Udany kwartał LOTOSU. Postój remontowy bez wpływu na dostawy paliw

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Udany kwartał LOTOSU. Postój remontowy bez wpływu na dostawy paliw
Udany kwartał LOTOSU. Postój remontowy bez wpływu na dostawy paliw - GospodarkaMorska.pl

pc

26.04.2017 Źródło: własne

W pierwszym kwartale 2017 r. LOTOS wypracował 411 mln zł skonsolidowanego zysku netto (+ 287 % r/r). Skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w analizowanym okresie 577 mln zł (+ 318 % r/r), a oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych EBITDA (skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację), liczona wg metodologii LIFO, 682 mln zł (+ 25 % r/r).  

Operacyjne przepływy pieniężne LOTOSU wyniosły w I kw. br. 145 mln zł i były niższe w stosunku do I kw. 2016 o 174 mln zł w związku ze zmianami w kapitale obrotowym spółki związanymi z postojem remontowym rafinerii w Gdańsku.

Zadłużenie spółki na dzień 31 marca 2017 r. kształtowało się na poziomie blisko 4,9 mld zł (wzrost o 70 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.) ale wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 1,8x w porównaniu z 1,9x (koniec 2016 roku) i 2,6x (koniec 2015 roku).

Udział ropy rosyjskiej w przerobie gdańskiej rafinerii spadł w I kw. br. do poziomu 68 %.

Lepsze wyniki finansowe segmentu wydobywczego

Dzienne wydobycie spółki LOTOS Petrobaltic w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w I kw. 2017 r. ok. 25,9 tys. boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej) i było niższe o 14 % r/r. W całym I kw. 2017 LOTOS Petrobaltic wydobył w sumie ponad 2,3 mln boe (- 15 % r/r).

Wynik operacyjny segmentu wydobywczego wyniósł w analizowanym okresie 182,4 mln zł (+ 2543,5 % r/r), a wynik EBITDA 265,5 mln zł (+ 76,2 % r/r). Na ww. wyniki wpływ miały m.in. wzrost średniokwartalnych notowań ropy naftowej (+ 58,6 % r/r) i gazu ziemnego (+ 37,2 % r/r) oraz wyższy średniokwartalny kursu USD/PLN (+ 2,5 % r/r).

Remont „Wiosna 2017” w harmonogramie i zgodnie z budżetem

Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się w I kw. 2017 na poziomie 97,7 % (+ 4,3 p.p. r/r z wyłączeniem okresu postoju remontowego). Rafineria pracowała stabilnie, utrzymując przerób ropy na poziomie 1 924,4 tys. ton.

Sprzedaż produktów naftowych, zrealizowana przez LOTOS w I kw. 2017, wyniosła 2 272 tys. ton i była o zaledwie 6 % r/r niższa, pomimo postoju rafinerii. Warto podkreślić że LOTOS zwiększył w I kw. br. krajową sprzedaż oleju napędowego o 21 %, co oznacza kolejny kwartał wzrostu sprzedaży tego paliwa w Polsce. Istotny wpływ na to mają wprowadzone przepisy ograniczające obrót paliwami w ramach tzw. „szarej strefy”.

Rozpoczęte 3 marca 2017 r. w ramach zaplanowanego postoju remontowego „Wiosna 2017” prace zakończono zgodnie z harmonogramem i w ramach założonego budżetu. Ich zakres obejmował wszystkie 54 instalacje gdańskiej rafinerii, 2,5 tys. aparatów i rurociągów, ponad 3,5 tys. sztuk armatury i urządzeń oraz ok. 370 tzw. „wpałek rurociągowych”, które umożliwią sekwencyjne przyłączanie i uruchamianie oraz testy nowych instalacji Programu EFRA bez wpływu na pracę istniejących instalacji rafinerii.

Zrealizowany przez LOTOS postój był największym tego typu przedsięwzięciem w historii spółki z uwagi na fakt, że remontowi poddano również wszystkie wybudowane w latach 2007-11 instalacje Programu 10+.

W ramach postoju remontowego „Wiosna 2017” na terenie rafinerii w Gdańsku pracowało ok. 3,5 tys. pracowników z ponad 100 firm zewnętrznych, a wraz z osobami zatrudnionymi przy budowie instalacji Projektu EFRA było to w sumie blisko 5 tys. osób.

Oprócz przeglądów, wymiany aparatów i urządzeń, napraw oraz czyszczenia rurociągów, wykonano (pod nadzorem inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego) dziesiątki tysięcy rewizji, kontroli i badań diagnostycznych urządzeń, w celu dopuszczenia ich do dalszej eksploatacji.

Zrealizowany postój ma zapewnić niezakłóconą pracę rafinerii przez najbliższe minimum 4 lata. Ta wieloletnia perspektywa czasowa wynika między innymi z faktu wdrażanego od kilku lat programu RBI (Risk Based Inspection), zapewniającego dokładniejszą ocenę stanu technicznego rurociągów i aparatów rafineryjnych. Program RBI wdrożono do tej pory na 15 najważniejszych instalacjach rafinerii LOTOSU.W ramach Projektu EFRA w I kw. 2017 r. finalizowano prace projektowe oraz zakupy i dostawy urządzeń i materiałów na potrzeby inwestycji. Stan zaawansowania prac Projektu EFRA uwzględniający: projektowanie, zakupy i prace budowlano-montażowe wyniósł na koniec I kw. br. 68,2% w porównaniu do planowanego poziomu 59,8%.

Wzrost sprzedaży paliw w sieci LOTOS  

Wolumen sprzedaży paliw, zrealizowany przez sieć stacji LOTOS, wyniósł w I kw. br. 255 tys. ton (+ 4,9 % r/r). Z kolei zysk operacyjny segmentu detalicznego to 2,2 mln zł (strata na poziomie 0,4 mln zł w I kw. 2016 r.) a wynik EBITDA był w analizowanym okresie na poziomie 20 mln zł (+ 22 % r/r).

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32925,00 $ tona -0,77% 15 cze
 Cynk 2986,00 $ tona -1,87% 15 cze
 Aluminium 2458,00 $ tona -1,84% 15 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.